search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bara vart sjunde förskott betalas ut inom egen standard

Efter kritik från justitiekanslern har Migrationsverket utvärderat hur de hanterar begäran från offentliga biträden om förskott på kostnadsräkningar. Rapporten visar att bara 14 procent betalas ut inom egen standard.

Justitiekanslern har i omgångar riktat kritik mot Migrationsverket för att offentliga biträden i migrationsmål får vänta oskäligt länge på sina ersättningar. En utvärdering som Migrationsverket nu har gjort om hanteringen visar att de saknat enhetliga bedömningar och rutiner för sin hantering av begäran om förskott på kostnadsräkningar. Rapporten visar också att ersättning vanligtvis inte betalas ut inom de sju dagar som Migrationsverkets egen standard för begäran om förskott fastslår, och att tidsmålen enligt standarden har följts i bara 14 procent av ärendena.
– Jag ser mycket positivt på att Migrationsverket har genomfört denna utvärdering. Mer beklagligt, dock inte överraskande, är att systemet med förskottsutbetalningar uppenbarligen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Migrationsverket kommer nu att vidta en rad åtgärder för att förbättra hanteringen av förskottsutbetalningar, och Advokatsamfundet kommer även fortsättningsvis att bevaka denna utveckling, menar Anne Ramberg.

Advokatsamfundet har tidigare riktat kritik mot Migrationsverkets nya arbetsätt som påverkade arbetsuppgifterna för de offentliga biträdena i ärendena, och fick Migrationsverkets generaldirektör att backa och att klargöra att det inte är lämpligt att det offentliga biträdet presenterar information som talar till klientens nackdel.
– Advokatens roll som offentligt biträde i migrationsärenden skiljer sig inte från den roll som advokaten har i övriga ärenden med beaktande av advokat­etikens grundläggande krav, menar Anne Ramberg.