search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Allt är inte vad det synes vara

En del händelser sker oberoende av varandra. Som fokus i denna utgåva av Advokaten som handlar om den svenske ämbetsmannen.

Redan tidigt i våras bestämdes att ett fokus i år skulle handla just om den svenske ämbetsmannen och dennes betydelse för vårt samhälle. De höga tjänstemän som under skapandet av det moderna Sverige varit såväl byggmästare som väktare av den goda ordningen; till stor del tack vare dessa människor har Sverige kunnat växa fram till en modern, effektiv och icke korrupt stat.

Men de dramatiska händelserna i år, som har fått många att häpna, förvånas och undra vad det är som händer i Myndighetssverige, hade då arbetet med denna utgåvas fokus startade inte nått nyhetsredaktionerna. Fast så förändrades allt under de senaste månaderna, och i samband med denna utgåvas pressläggning nås vi av nyheterna om att den tredje och sista av riksrevisorerna aviserat sin avgång och att Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson ska lämna sitt uppdrag. Som Garrett Hedlund sjunger i filmen Country Strong: ”Timing is everything”.

Chefredaktör

Tom Knutson
Annons
Annons