search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat får full ersättning i LVU-ärende

Kammarrätten i Göteborg ger advokat rätt.

Kammarrätten i Göteborg höjer ersättningen för ett offentligt biträde i ett LVU-ärende från förvaltningsrättens beviljade 9 till 18 timmar. Advokaten som agerade offentligt biträde för en vårdnadshavare yrkade ersättning för 17 timmar och 45 minuter, och förklarade i kostnadsräkningen varför ärendet tog särskilt mycket tid: klientens behov av ovanligt mycket stöd samt flera möten med klienten, nätverksgrupp och socialtjänst.

Förvaltningsrätten i Göteborg bedömde dock att arbetsinsatsen översteg det som kan anses normalt, och beviljade advokaten enbart ersättning för nio timmar.

Advokaten överklagade då till kammarrätten, som i sin dom bifaller yrkad ersättning med hänsyn till uppdragets art och omfattning och att arbetsinsatsen ”inte heller varit förgäves, eftersom utredningen avslutades med att klienten fick frivilliga insatser i stället för tvångsåtgärder.”

Mål nr 2770-16

Annons
Annons