search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 7 2016 Årgång 82
Nr 7 2016 Årgång 82

Fokus

I statens tjänst

Den svenska statstjänstemannens roll har förändrats kraftigt och är under press från flera håll. Det handlar om ökade krav på effektivisering, ökad tillsyn från medier och andra myndigheter samt en förändrad maktrelation till politikerna. En minst sagt svår balansgång.

Läs mer

Ledare

Sans och balans borde oftare drabba både politiska beslutsfattare och troféjagande journalister

I detta nummer av tidskriften Advokaten behandlar vi den svenske ämbetsmannens roll och betydelse i vår demokrati.... Läs mer

Gästkrönika

De har min mammas gata i kikarsiktet

Det var kvavt inne i presstältet. Utanför gassade solen över Visby. Ändå frös jag. Mot en fond av bilder på brinnande... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

P.S. Chefredaktören har ordet

Allt är inte vad det synes vara

Redan tidigt i våras bestämdes att ett fokus i år skulle handla just om den svenske ämbetsmannen och dennes betydelse för vårt samhälle. De höga tjänstemän som under skapandet av det moderna Sverige varit såväl byggmästare som väktare av den goda ordningen; till stor del tack vare dessa människor har Sverige kunnat växa fram till en modern, effektiv och icke korrupt stat.

Men de dramatiska händelserna i år, som har fått många att häpna, förvånas och undra vad det är som händer i Myndighetssverige, hade då arbetet med denna utgåvas fokus startade inte nått nyhetsredaktionerna. Fast så förändrades allt under de senaste månaderna, och i samband med denna utgåvas pressläggning nås vi av nyheterna om att den tredje och sista av riksrevisorerna aviserat sin avgång och att Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson ska lämna sitt uppdrag. Som Garrett Hedlund sjunger i filmen Country Strong: ”Timing is everything”.

Chefredaktör

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post