search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utvecklingen i Turkiet oroar Diyarbakırs advokatordförande

Situationen för advokater i Turkiet har blivit sämre på senare år, menar Ahmet Özmen som är tillförordnad ordförande i Diyarbakırs advokatsamfund sedan den ordinarie ordföranden Tahir Elçi brutalt mördades på öppen gata i Diyarbakır i november 2015.

Den 16 juni besökte Ahmet Özmen Sveriges advokatsamfunds kansli och diskuterade förutsättningarna för advokatverksamhet i Diyarbakır och i Turkiet i allmänhet med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Situationen för advokaterna i Turkiet har blivit svårare på senare år. Ahmet Özmen berättade att ett stort antal advokater under de senaste åren har gripits och i vissa fall häktats och åtalats. I några fall har rättegångarna mot advokaterna fått skjutas upp, eftersom också de misstänkta advokaternas försvarsadvokater har gripits under processen. Enligt Özmen är ett stort problem att terrorlagstiftningen medför att den turkiska staten identifierar advokater med deras klienters sak. Det innebär att advokater som åtar sig försvararuppdrag för klienter som misstänks för samröre med organisationer som regimen betecknar som terrororganisationer, eller som opponerar sig mot regeringen, blir behandlade som kriminella.

Özmen nämnde som exempel att advokater i Diyarbakır startade en verksamhet med rättshjälp 2013. Det ledde till att tio av ledamöterna blev åtalade för samarbete med terrororganisationer. Det största problemet är att rättsväsendet aldrig är oberoende av staten och regeringen, menar Özmen. 

– Rättsväsendet fungerar som ett hjälpmedel åt den sittande regeringen, säger han.

Ahmet Özmen påtalar också att pressfriheten i Turkiet är beskuren:

– Jag ser pressfriheten som yttrandefrihetens grundprincip. Just nu är det väldigt allvarligt – du kan inte skriva mot regimen. Pressen tillämpar självcensur.

Özmen konstaterar att också de oppositionella i det turkiska parlamentet erfar problem att agera.

– Parlamentet har just beslutat att häva den parlamentariska immuniteten för sina ledamöter, berättar han

Magnus Andersson