search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Så ser svenska advokatbyråer på brexit

Fjorton affärsjuridiska advokatbyråer svarar på frågor om Storbritanniens EU-utträde.

Vad tycker er byrå om brexit?

Johannes Ericson, Hamilton:

Vi har som firma ingen åsikt om utgången av omröstningen.

Maria-Pia Hope, Vinge:

Att Storbritannien lämnar EU är beklagligt av många olika anledningar. Resultatet i folkomröstningen är en seger för de populistiska strömningarna i Europa och kan leda till en utveckling vi ännu inte kan överblicka. Sverige förlorar en viktig lierad bland länderna utanför eurosamarbetet, och flera svenska branscher riskerar att påverkas negativt beroende på vilket typ av arrangemang med EU som Storbritannien förhandlar sig till. Osäkerheten om vad som kommer att gälla i framtiden är potentiellt hämmande för viljan att göra nya affärer.

Manfred Löfvenhaft, Gernandt Danielsson:

Många av våra medarbetare tycker nog att det är beklagligt med brexit, men advokatbyrån som sådan har ingen uppfattning i den frågan.

Sten Bauer, Baker & McKenzie:

För EU-samarbetet, den globala handeln och den fria rörligheten är det ett steg i fel riktning.

Fredrik Lindqvist, Linklaters:

Linklaters tog aktivt ställning emot brexit, och vi tycker att det är beklagligt att Storbritannien har valt att lämna EU. Vi är dock övertygade om att marknadskrafterna och win-win-aspekterna är så starka att allt kommer att lösa sig på ett bra sätt till slut. Det största problemet just nu är ovissheten.

Tone Myhre-Jensen, Cederquist:

Konsekvenserna av brexit är fortfarande svåra att överblicka, och vi följer så klart utvecklingen noga. Vår bedömning är att detta kommer att påverka marknaden under en längre tid och att risken är betydande för att det kommer att leda till en avvaktande attityd på finansmarknaden generellt, innan mer klarhet finns kring vad brexit faktiskt kommer att innebära och hur tidshorisonten ser ut. För jurister kommer det sannolikt att medföra mer jobb, särskilt i Storbritannien, men även utanför, då det är mycket formalia som ska på plats för att unscramble the eggs.

Fredrik Rydin, Roschier:

Det är ju främst en politisk fråga, och vi har ingen åsikt från byråns sida om den.

Gustaf Reuterskiöld, DLA Piper:

Vi respekterar omröstningen av de brittiska väljarna och har fortsatt att råda våra kunder på samma sätt som alltid, bland annat rådgivning om hur en potentiell brexit kan påverka dem. Resultatet av folkomröstningen innebär både utmaningar och möjligheter för företag, och som en helt integrerad, global advokatbyrå har vi goda förutsättningar för att stödja våra klienter när de navigerar i detta nya landskap och regelverk.

Kristina Einarsson, Setterwalls:

Vi som byrå har inte någon uppfattning om brexit är bra eller dåligt.

Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld & Co:

Vi var förvånade när beskedet kom, eftersom alla London-advokater vi talade med var övertygade om att bremain-sidan skulle vinna. Brexit är den största ”demerger” (spliten) i historien. Storbritannien är världens femte största ekonomi, och man lämnar nu EU, som är den största ekonomiska gemenskapen i världen. Detta innebär viss dramatik, och det är naturligtvis mycket svårt att i nuläget säga exakt hur och när brexit kommer att bli verklighet ur juridisk synpunkt. Arbetet med själva ”skilsmässan” kommer dock antagligen att generera mycket arbete framför allt åt brittiska jurister, men även åt svenska och centraleuropeiska jurister.

Paula Röttorp, Hannes Snellman:

Hannes Snellman har väl inte en direkt åsikt, men jag tycker att det visar hur svårt det är att ha en folkomröstning med ett känt och ett okänt alternativ, eftersom ingen egentligen vet vad brexit innebär i form av relation till EU framöver.

Charlotte Nordling Hybinette, MAQS:

En oväntad och beklaglig utgång av samhällsdebatten i Storbritannien.

David Aversten, Delphi:

Vi tycker att det är mycket olyckligt och inte det resultat i folkomröstningen som vi hade hoppats på, men det är ett demokratiskt beslut som fattats i en folkomröstning i Storbritannien som bör respekteras.

Ulf Johansson, White & Case:

Vi tar inte ställning i frågan. Det brittiska folket har röstat för ett brexit och det är ett demokratiskt beslut som ska respekteras. För EU är det självfallet ett bakslag och kan påverka framtiden för unionen.

Vilken betydelse har brexit för er byrå?

Johannes Ericson, Hamilton:

Det är svårt att bedöma för tillfället då detaljerna kring utträdet ännu är oklara, men vi förväntar oss inte betydande konsekvenser för firman.

Maria-Pia Hope, Vinge:

Vi räknar för egen del med business as usual, men följer självklart utvecklingen noggrant och har för detta tillsatt en särskild brexit task force.‎

Manfred Löfvenhaft, Gernandt Danielsson:

Jag har svårt att se att brexit kommer att ha någon affärsmässig påverkan av betydelse särskilt för vår advokatbyrå. Vi är dock beroende av den allmänna konjunkturen och ett gott affärsklimat. Om utträdesförhandlingarna påverkar den allmänna konjunkturen negativt kommer vi, som andra, att påverkas av detta.

Sten Bauer, Baker & McKenzie:

För oss som en av världens största advokatbyråer, med internationella klienter och med ett av våra största kontor i London, har brexit stor betydelse, både för oss som firma och för våra uppdragsgivare. Vi får många förfrågningar med anledning av EU-utträdet och har ett dedikerat team som bara arbetar med dessa frågor.

Fredrik Lindqvist, Linklaters:

Linklaters har under lång tid arbetat med att utvärdera möjliga effekter av en brexit och aktivt gett våra klienter tillgång till vår samlade knowhow och expertis på området. Vi fortsätter att investera mycket resurser i att dagligen hålla våra klienter och jurister uppdaterade.

Som en global, integrerad byrå med huvudkontor i London ser vi givetvis över hur brexit kommer att påverka hur våra anställda arbetar över kontorsgränserna, men det är inte något som vi ser som ett större problem.

Tone Myhre-Jensen, Cederquist:

Vår bedömning är att det kortsiktigt kan bli viss avmattning vad gäller cross border-transaktioner, men att detta kan uppvägas av nya frågeställningar kring flyttar av huvudkontor. Vi har redan fått in ett flertal frågeställningar från framför allt utländska finansiella koncerner som kartlägger alternativ till placering av sitt huvudkontor och där Stockholm och Sverige är ett tänkbart alternativ inom EU.

Fredrik Rydin, Roschier:

Vi kan redan nu se att det har en viss betydelse, främst vad gäller ökad mängd regulatoriska frågor från både inhemska och internationella finansiella institut avseende effekterna av brexit. Huruvida det kommer att ha någon större betydelse för branschen och byrån återstår att se.

Gustaf Reuterskiöld, DLA Piper:

Som en global advokatbyrå har vi en närvaro över hela världen, och en stor del av vårt arbete och intäkter kommer ifrån utanför EU och kommer att vara oförändrat efter folkomröstningen. Som en helt integrerad byrå kan vi hänvisa arbete över gränserna, innebärande att alla jurisdiktioner kommer att fortsätta att omfattas, även om Storbritannien lämnar EU. Valutakursförändringar kan vara ett problem, men som de flesta internationella företag kan vi skydda oss och planera för händelser som denna, till en viss grad.

Kristina Einarsson, Setterwalls:

Det är svårt att se hur det skulle påverka vår verksamhet, mer än att det i det korta perspektivet medför en del arbete med frågor från klienter om vad det innebär för dem.

Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld & Co:

Brexit innebär huvudsakligen möjligheter för Hammarskiöld & Co. Vi kommer att få ett ännu större inflöde i Sverige av amerikanska och andra företag utanför EU, som tidigare lagt sina europeiska huvudkontor i Storbritannien för att få ett brohuvud i EU. Ett större antal icke-EU-företag kommer nu att investera i Sverige som ett alternativ till London.

Vi kommer också att hjälpa och stödja det stora antalet svenska företag bland våra klienter som har verksamhet i Storbritannien.

Paula Röttorp, Hannes Snellman:

Än så länge har betydelsen inte varit stor, mer än avvaktande M&A-marknad. Det vi har sett är att marknaden först inväntade folkomröstningen och nu avvaktar inför klarhet om vad som händer i praktiken och när.

Charlotte Nordling Hybinette, MAQS:

På kort sikt har brexit liten eller ingen betydelse för vår byrå.

David Aversten, Delphi:

Den effekt brexitomröstningen har haft för oss än så länge har varit begränsad. På sikt ser vi dock framför oss att det kommer att få betydelse för advokatbranschen och oss på många sätt. Dels genom att våra klienter kommer att behöva rådgivning kring hur de ska hantera det förändrade legala landskapet när, eller om, Storbritannien inte längre är medlem i EU och dels genom att det sannolikt kommer att påverka konkurrenssituationen på advokatmarknaden. Vår bedömning är att den största effekten kommer att vara efterfrågan på rådgivning.

Ulf Johansson, White & Case:

I och med att vi är en internationell advokatbyrå med ett antal kontor bland annat i London innebär det att vi får många frågor från klienter avseende brexit. Frågorna berör vilken påverkan brexit har på verksamheten i termer av rekrytering, investeringar och befintliga avtal.

Vilka konsekvenser har det för branschen?

Johannes Ericson, Hamilton:

Det finns tecken på att osäkerheten kring brexit har medfört att investeringar minskar och affärer pausas eller inte blir av, särskilt cross-border-transaktioner och givetvis investeringar i Storbritannien. Minskad transaktionsvolym påverkar självklart branschen negativt.

Maria-Pia Hope, Vinge:

Engelska advokatbyråer som inte tillhör den globala eliten kommer att ha utmaningar på hemmaplan, i vart fall på kort till medellång sikt. Det blir också intressant att se vad som händer med det stora antalet amerikanska byråer med Londonnärvaro – London har ju varit ”the gateway to Europe” för dem. ‎Vi ser det däremot inte som sannolikt att den strukturen eller sammansättningen på den svenska advokatmarknaden skulle påverkas i någon nämnvärd utsträckning.

Manfred Löfvenhaft, Gernandt Danielsson:

Vi vet ännu inte vad brexit innebär eller vad Storbritanniens EU-medlemskap kommer att ersättas av. Innan Storbritannien bestämt sin inställning i utträdesförhandlingen är det svårt att förutse vilken betydelse den nya situationen (post brexit) kommer att innebära för advokatbranschen på längre sikt.

Själva utträdesförhandlingen kommer dock att erfordra omfattande juristarbete där engelska advokatbyråer kommer att erhålla betydande uppdrag. På kort sikt bör detta vara positivt för dessa byråer. På längre sikt blir de engelska firmornas framskjutna position i Europa helt beroende av vad brexit i slutändan medför för London som finansiellt centrum och hur brexit påverkar affärsklimatet i Storbritannien.

Sten Bauer, Baker & McKenzie:

Brexit kommer att leda till ökad efterfrågan på advokattjänster inom vissa områden, men minskad efterfrågan inom andra då det finns en risk för att handel och transaktioner kommer att påverkas negativt.

Fredrik Lindqvist, Linklaters:

Som vid alla större förändringar uppstår ett ökat behov av rådgivning och vägledning. I ett kortare perspektiv innebär brexit väsentligt mer juridisk analys och rådgivning, inte minst för våra Londonkollegor. Vi kan anta att ett EU-utträde kommer att innebära förändringar vad gäller hur man strukturerar till exempel finansiella transaktioner, men det är för tidigt att säga hur dessa förändringar kommer att se ut.

Vi ser även ett ökat intresse för investeringar utanför Storbritannien. För den svenska advokatbranschen i sin helhet ser vi dock inte att brexit kommer att ha några större konsekvenser, men sannolikt nya vinklingar för hur och vilka transaktioner som genomförs.

Tone Myhre-Jensen, Cederquist:

Brexit kommer under många år att medföra behov av ökad analys av det nya regelverk som nu ska gälla i relation till bolag i Storbritannien. Det tillsammans med frågor kring flytt av huvudkontor tror vi kan leda till en ökad efterfrågan, särskilt vad gäller finansregulatorisk rådgivning, som i viss mån nog kan uppväga de negativa effekterna för cross-border-transaktioner. Men det är fortfarande svårt att sia om.

Fredrik Rydin, Roschier:

Det är nog för tidigt att sia om konsekvenserna för branschen som helhet, men det är klart att marknadsosäkerhet generellt sett brukar vara negativt för branschen vad gäller transaktionell rådgivning. Vi ser inga sådana tecken i nuläget, utan tvärtom ser hösten väldigt positiv ut med ett flertal transaktioner i den så kallade pipelinen.

Gustaf Reuterskiöld, DLA Piper:

Globala organisationer är utformade för att hantera, och gynnas av, föränderliga miljöer. Fullt integrerade, globala advokatbyråer kommer att kunna stödja sina klienter och navigera i den föränderliga miljön eftersom de kan verka över politiska och handelsgränser. Emellertid kan utmaningar vänta dem som ännu inte har en sammanhållen internationell eller global plattform.

Kristina Einarsson, Setterwalls:

Det är möjligt att den engelska rättsordningens stora inflytande vid införande av ny EU-lagstiftning kommer att minska.

Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld & Co:

Brexit kommer i huvudsak att vara positivt för branschen. Brexit innebär att konkurrensen från engelska byråer i Sverige kommer att minska avsevärt. Det kommer dock att ta betydligt längre än man kan tro för Storbritannien att gå ur EU. Ett ökat antal tolkningsfrågor kommer att uppstå i avtal med engelska parter och vad brexit innebär för avtalen, och branschen kommer att behöva hjälpa svenska företag som har verksamhet i eller affärer med Storbritannien.

Paula Röttorp, Hannes Snellman:

Oklarheten kan påverka marknaden negativt när det gäller intresset för investeringar och M&A. Brexitlägrets kanske främsta argument var ju att slippa fri rörlighet för personer i framtiden, men enligt opinionsundersökningar så prioriterar britterna tillgången till EU-marknaden högre än undvikandet av EU-migranter, så slutresultatet kanske ändå är god rörlighet även framöver. I det stora hela påverkar brexitsituationen negativt på Storbritanniens och övriga EU:s ekonomi och investeringsviljan överlag, men jag tror inte att engelsk lags särställning inom internationella affärer påverkas på kort sikt. Brexit inverkar däremot negativt på Londons roll som ”hub” på finans- och kapitalmarknaden, vilket öppnar för positiva effekter för till exempel Dublin, Frankfurt och Paris, eller regionala ”hubs” som Stockholm.

Charlotte Nordling Hybinette, MAQS:

På längre sikt kan det bli större skillnader på regleringar i Storbritannien i förhållande till EU-länderna. Detta kan medföra ökad komplexitet i gränsöverskridande transaktioner.

David Aversten, Delphi:

Den osäkerhet som nu råder om hur brexit ska genomföras kan tänkas medföra en avvaktande marknad för större affärer och investeringar. Om man ser på advokatbranschen är det för tidigt att säga något med säkerhet, men det finns en oro från brittiska advokatbyråer för att brexit ska få stor påverkan på framför allt Londons position som finansiellt och legalt centrum. Såväl frysta löner som nerskärningar har aviserats. En tänkbar ytterligare effekt är att de stora internationella byråerna kommer att vilja expandera mer internationellt för att ta igen de affärer som förloras i London. I vilken utsträckning det kommer att påverka Sverige är mer tveksamt.

Ulf Johansson, White & Case:

Det beror självfallet på hur marknaden reagerar. De första dagarna efter brexit såg vi en kraftig reaktion från marknaden. Idag har både Stockholmsbörsen och Londonbörsen återhämtat sig avsevärt. I Storbritannien har ett förslag på sänkt bolagsskatt samt satsningar på infrastrukturen tagits emot positivt av marknaden. Därmed ser vi förutsättningar för en stärkt brittisk ekonomi. På den svenska marknaden är det viktigt att vi nu rustar våra svenska bolag för att ta emot investeringar direkt från Storbritannien. Med stor sannolikhet kommer utträdet ur EU att ske först 2019. Fram till dess kommer det att ske flera förhandlingar med Storbritannien om hur utträdet skall ske. Det kommer att vara viktigt att det blir bra och tydliga avtal. Osäkerheten fram tills avtalen är satta kommer troligtvis att påverka marknaden. Det i sin tur kommer att innebära mer arbete för många jurister, då företagen med stor sannolikhet behöver vägledning i flera frågor.

Ser ni några fördelar med brexit för er byrå? Några nackdelar?

Johannes Ericson, Hamilton:

Vissa affärsmöjligheter kommer att uppkomma, då Sverige kan komma att vara ett etableringsalternativ för företag som söker etablering inom EU, särskilt inom finanssektorn. Säkerligen kommer även svenska företag som är etablerade i Storbritannien att behöva rådgivning om hur deras position påverkas vid ett utträde. Nackdelarna är främst en potentiellt minskad transaktionsvolym i det korta perspektivet.

Maria-Pia Hope, Vinge:

Vi ser redan en ökad efterfrågan på rådgivning med anledning av brexit, inte minst från klienter i financial services-sektorn. ‎Vi har också sett förvärv som aktualiserats enkom på grund av utfallet i folkomröstningen. Frågan är hur den stiltje på transaktions- och IPO-marknaderna som nu drabbat London kommer att påverka den svenska marknaden. Ännu har vi inte sett någon tydlig trend – aktiviteten är fortsatt god.

Manfred Löfvenhaft, Gernandt Danielsson:

Det kan nog bli en ökad efterfrågan på rådgivning kring regulatorisk reglering i samband med utträdesförhandlingarna. I sämsta fall leder osäkerheten kring brexit till en minskad transaktionsbenägenhet och sämre konjunktur.

Sten Bauer, Baker & McKenzie:

Baker & McKenzie har en marknadsledande handelsrättsgrupp globalt och ett dedikerat team som arbetar med frågor kring brexit. Dessa grupper har redan fått mer att göra och förfrågningarna från klienter har ökat, vilket lett till att vi kommer att rekrytera fler. Nackdelen är osäkerheten, som gör att det finns en risk att antalet transaktioner kommer att minska eller läggas på is.

Fredrik Lindqvist, Linklaters:

Som jag nämnde ser vi ett ökat behov av rådgivning från våra klienter – inte bara vad gäller brexits effekter inom Storbritannien, utan även till exempel angående nya synvinklar på transaktioner och flytt av huvudkontor från London till ett annat EU-land. Vi tog som byrå aktivt ställning mot brexit, men inte på grund av att vi såg att en brexit skulle påverka oss negativt vad gäller arbetsflöde, tvärtom. Vi ser tvärtom att brexit kommer att generera en ökad mängd arbete under de kommande åren.

Tone Myhre-Jensen, Cederquist:

Vi ser framför allt en fördel i att vi med vår starka finansregulatoriska verksamhet redan ser en ökad efterfrågan. Nackdelarna ligger främst i risken för en inbromsad transaktionsmarknad vad gäller större cross border-förvärv. En annan potentiell uppsida är väl att den tidigare trenden med att stora engelska byråer försöker driva större förvärv till engelsk rätt sannolikt kommer att avta.

Fredrik Rydin, Roschier:

Den största nackdelen är att brexit möjligen tillför en ytterligare ökad osäkerhet på marknaden. Någon konkret fördel är nog svår att se i dagsläget.

Gustaf Reuterskiöld, DLA Piper:

Det är för närvarande en hög grad av osäkerhet om effekterna av Storbritanniens beslut att lämna EU och vad dess framtida förbindelser med EU kommer att bli. Den exakta effekten kommer att bestämmas i ett framtida utträdesavtal, om ett sådant träffas, och enligt överenskommelser som ingåtts mellan Storbritannien och de övriga medlemsstaterna. Vi vet att effekterna kan bli omfattande om ett utträde sker, och det kommer utan tvekan att påverka olika områden och vissa kommersiella intressen på olika sätt. Företag har möjlighet att påverka exit-diskussioner till förmån för sina kommersiella mål, men de måste först omvärdera sin beredskapsplan för att identifiera kärnintresseområden och även ha en förståelse för hur och var de ska engagera sig.

Kristina Einarsson, Setterwalls:

Vi ser att det möjligen kan bli en del arbete med flytt av verksamheter från Storbritannien till annat land i EU beroende på hur avtalet mellan EU och Storbritannien kommer att se ut. Vi kan inte se att det egentligen är några direkta fördelar eller nackdelar, men om den europeiska marknaden påverkas negativt av brexit så påverkar det naturligtvis vår svenska marknad negativt också.

Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld & Co:

Brexit innebär huvudsakligen möjligheter för Hammarskiöld & Co. Vi kommer att få ett ännu större inflöde i Sverige av amerikanska och andra företag utanför EU som tidigare lagt sina europeiska huvudkontor i Storbritannien för att få ett brohuvud i EU. Ett större antal icke-EU-företag kommer nu att investera i Sverige som ett alternativ till London.

Vi kommer också att hjälpa och stödja det stora antalet svenska företag bland våra klienter som har verksamhet i Storbritannien.

Paula Röttorp, Hannes Snellman:

Valutasvängningarna har medfört en del möjligheter och därmed jobb för oss, men den effekten är begränsad. Oklarheten, som poängterats ovan, och spekulation hör till de effekter som vi ser som en nackdel. I avtal som vi för tillfället arbetar på för våra klienter så beaktar vi olika alternativa implikationer som brexit kan ha för parterna.

Charlotte Nordling Hybinette, MAQS:

Brexit kommer troligtvis att påverka verksamheten i mycket begränsad utsträckning.

David Aversten, Delphi:

Trots den oro som märktes på marknaden direkt efter omröstningen har vi inte sett några direkta nackdelar i form av uppdrag som har avbrutits direkt på grund av brexit. På lite längre sikt är det väldigt svårt att bedöma hur det här påverkar oss, även om vi förstås följer situationen. Osäkerheten om Londons ställning som finansiellt och legalt centrum kan medföra att andra städer och länder får en förstärkt ställning; förhoppningsvis kan det vara till fördel för Sverige. En nackdel om den fria rörligheten försvinner är att möjligheten för utbyte mellan svenska och brittiska byråer blir mer begränsad.

Ulf Johansson, White & Case:

Fördelen är att vi är en internationell advokatbyrå med brittiska jurister på plats i Stockholm, vilket innebär att vi har en konkurrensfördel jämförelsevis med många lokala byråer. Vårt kontor i London har tillsammans med jurister från hela Europa tagit fram ett brexitpaket som ska hjälpa brittiska och europeiska bolag att hantera förändringarna. Vi kompletterar med löpande seminarier för våra klienter. Nackdelen är självfallet att det skapar en osäkerhet på marknaden som kan hämma företagens investeringsvilja.

Vad händer med konkurrensbilden?

Johannes Ericson, Hamilton:

Det är svårt att bedöma för tillfället.

Maria-Pia Hope, Vinge:

Frågan är om de stora engelska byråerna med samma framgång som tidigare kommer att kunna ‎hävda att engelsk rätt och engelsk tvistlösning ska användas i projekt i andra länder. Trots allt är det ju för närvarande oklart vad engelsk rätt faktiskt kommer att innehålla, och det kan vara problematiskt i långvariga relationer som behöver justeras över tid. Det är dock svårt att se att kartan kommer att ritas på något mer dramatiskt sätt enbart på grund av brexit.

Manfred Löfvenhaft, Gernandt Danielsson:

Inom Sverige tror jag inte att konkurrensbilden förändras alls. I Europa kan möjligen engelsk rätt tappa i konkurrenskraft. Om det sker kommer det att vara till men för de engelska firmorna och till gagn för övriga, inklusive svenska rätt och svenska advokatbyråer.

Sten Bauer, Baker & McKenzie:

Att kunna följa utvecklingen noga är viktigt för de byråer som har klienter som påverkas av brexit.

Fredrik Lindqvist, Linklaters:

Det blir än viktigare att ha resurser och expertis för att följa och analysera den europeiska och brittiska rättsutvecklingen, för att som juridisk rådgivare kunna ge en tydlig bild över förutsättningar och möjligheter på den förändrade marknaden. Här ser vi att vårt globala nätverk och resurser ger oss en väsentlig styrka.

Tone Myhre-Jensen, Cederquist:

Om något kommer de engelska byråernas möjlighet att ta större förvärv i Sverige och köra under engelsk rätt att minska – så möjligen lite positivt för oss i Sverige. Generellt tror vi dock inte att effekten blir så stor vad gäller konkurrensbilden bland de affärsjuridiska byråerna.

Fredrik Rydin, Roschier:

I nuläget är det svårt att förutse någon större förändring vad gäller konkurrensbilden för oss. Om brexit skulle innebära att fokus flyttas från London som finansiellt centrum, så kommer så klart det även att ha en påverkan på efterfrågan på affärsjuridiska tjänster. Det i sin tur kan förstås skapa möjligheter för aktörer på marknaden, både existerande och nya.

Gustaf Reuterskiöld, DLA Piper:

Globala organisationer är utformade för att hantera, och gynnas av, föränderliga miljöer. Fullt integrerade, globala advokatbyråer kommer att kunna stödja sina klienter och navigera i den föränderliga miljön, eftersom de kan verka över politiska gränser och handelsgränser. Emellertid kan utmaningar vänta dem som ännu inte har en sammanhållen internationell eller global plattform.

Kristina Einarsson, Setterwalls:

Möjligen kan Londons roll som knutpunkt för de amerikanska byråernas etablering i Europa förändras så att de etablerar sina Europakontor i annan del av Europa, men sannolikt har de inte så stor påverkan på den svenska advokatmarknaden.

Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld & Co:

Minskad konkurrens från engelska byråer både på den svenska marknaden och i europeiska transaktioner.

Paula Röttorp, Hannes Snellman:

Det är sannolikt att konkurrensbilden inte märkbart påverkas, åtminstone inte lokalt här i Norden.

Charlotte Nordling Hybinette, MAQS:

För tidigt att uttala sig om detta, men på sikt kan de engelska advokatbyråernas roll på den europeiska marknaden för advokattjänster försvagas.

David Aversten, Delphi:

Vår bedömning är att den svenska lokala konkurrenssituationen inte kommer att påverkas alltför mycket, i vart fall inte på kort sikt.

Ulf Johansson, White & Case:

Med stor sannolikhet påverkas inte konkurrensen bland advokatbyråerna, men vi vill ändå tro att vi har en viss fördel i och med att vi är bättre rustade att arbeta med brittisk lagstiftning.

Hur påverkas klientefterfrågan?

Johannes Ericson, Hamilton:

Det är också svårt att bedöma i dagsläget, men vi tror att klientefterfrågan särskilt inom det regulatoriska området kan komma att öka.

Maria-Pia Hope, Vinge:

Klienter kommer att behöva rådgivning kring konsekvenserna av brexit – det kan röra allt från hur man på bästa sätt organiserar sig i Europa efter Storbritanniens EU-utträde till hur man skyddar sina IP-rättigheter. ‎Osäkerheten kring vad framtiden innehåller kan dock påverka viljan att göra affärer negativt.

Manfred Löfvenhaft, Gernandt Danielsson:

Hittills har vi inte märkt någon efterfrågan på specifik rådgivning kring brexit. Jag kan inte heller se att det kommer att vara någon omfattande sådan efterfrågan förrän förhandlingspositionerna kring utträdet klarnat något.

Sten Bauer, Baker & McKenzie:

Vi i Stockholm har redan en ökad efterfrågan från klienter som på grund av brexit funderar på att etablera sig i Sverige eller att flytta huvudkontoret hit.

Fredrik Lindqvist, Linklaters:

Som nämnt ser vi en ökad efterfrågan av rådgivning på grund av brexit, inte minst inom den finansiella sektorn. Samtidigt bedömer vi att en brexit innebär ungefär lika många öppningar som begränsningar för framtida transaktioner.

Tone Myhre-Jensen, Cederquist:

Vi tror att det kommer bli en ökad efterfrågan på regulatorisk rådgivning och i förlängningen ett ökat behov av juridisk rådgivning i vanliga affärsrelationer med bolag i Storbritannien. Men det är mycket svårt att uttala sig om innan vi får ytterligare klarhet kring hur brexit faktiskt kommer att gestalta sig.

Fredrik Rydin, Roschier:

Förändringar i våra klienters affärsverksamhet och i näringslivsklimatet syns i regel också hos oss och vi strävar till att anpassa serviceutbudet därefter. Det är dock för tidigt att förutspå hur efterfrågan kommer att påverkas generellt. Klart är dock att en ökad efterfrågan på regulatoriska frågor är att vänta.

Gustaf Reuterskiöld, DLA Piper:

Den förutsägbarhet, stabilitet och rättssäkerhet med vilka brittiska företag och företag inom EU handlar med varandra är nu uppe för omförhandling, så det kommer naturligtvis att ske en ökning av företag som söker juridisk rådgivning. Innan artikel 50 utlöses, kommer dock EU-lagstiftningen att fortsätta att gälla i Storbritannien under hela förhandlingsprocessen. Därmed kommer alla befintliga EU-lagar och regler att gälla till dess villkoren för Storbritanniens utträde fastställts.

Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld & Co:

Utländska förfrågningar som tidigare kom från de engelska byråerna kommer i framtiden antagligen i större utsträckning att komma från Frankfurt, Paris och Dublin.

Paula Röttorp, Hannes Snellman:

Oklarheten kan, som sagt, påverka marknaden negativt när det gäller intresset för investeringar och M&A, men än så länge har vi inte upptäckt – och förväntar oss inte – signifikanta förändringar i efterfrågan.

Charlotte Nordling Hybinette, MAQS:

På kort sikt troligtvis knappast alls, men på längre sikt kan frågor komma att uppstå vid gränsöverskridande transaktioner samt vid val av verksamhetsetablering.

David Aversten, Delphi:

Med tanke på Storbritanniens storlek och betydelse samt hur djupt integrerad nationell och EU-lagstiftning är i medlemsstaterna kommer ett utträde att få stor påverkan på hela näringslivet, främst i Storbritannien, men också i övriga länder i Europa. Detta gäller såväl sådana företag som har direkt verksamhet i Storbritannien och sådana som bara gör affärer, direkt eller indirekt, med Storbritannien. Oavsett vilken verksamhet det rör så kommer behovet av att analysera och hantera effekterna av brexit att vara stora, sannolikt större ju mer reglerad marknad företaget agerar på.

När det väl klarnar hur utträdet ska gå till, så är vår bedömning att det kommer att leda till en ökad efterfrågan från klienter på rådgivning, såväl i Sverige som i Europa och kanske framför allt direkt i Storbritannien. Om osäkerheten får en negativ effekt på marknaden för större transaktioner och investeringar, kan det således uppvägas av en ökad efterfrågan på rådgivning kring hantering av effekterna av brexit. Mer i närtid är vår bedömning att det framför allt är efterfrågan på lobbyingrådgivning som ökar – såväl mot regeringen i Storbritannien som mot Bryssel.

Ulf Johansson, White & Case:

Rådgivningen i brexitrelaterade ärenden kommer att öka. Som tidigare nämnts kommer det att uppstå frågor rörande rekrytering, investeringar och befintliga avtal. För oss som internationell advokatbyrå med både brittiska och svenska jurister kan det komma att ökad efterfrågan på våratjänster.

Vilka reaktioner på utfallet av omröstningen har ni märkt?

Johannes Ericson, Hamilton:

Vi har främst fått reaktioner från kollegor och klienter i Storbritannien, och de reaktionerna har främst varit negativa och uttryckt en oro för den osäkerhet som nu råder.

Maria-Pia Hope, Vinge:

Vi såg en initial bestörtning hos många, som nu har övergått till att man mer nyktert utvärderar konsekvenserna tillsammans med oss. I vissa fall har utfallet också gett upphov till nya möjligheter.

Manfred Löfvenhaft, Gernandt Danielsson:

Många klienter, särskilt sådana med verksamhet i eller kontakter med Storbritannien, har uttryckt en allmän oro inför osäkerheten om vad brexit är och vad brexit (både under utträdesförhandlingarna och därefter) kommer att innebära för deras verksamhet, medarbetare och export/import från Storbritannien. Vissa har också uttryckt frustration över att leave-sidan synes så splittrad och oförberedd inför resultatet av omröstningen. Man vet helt enkelt inte vad brexit innebär och heller inte hur lång tid som osäkerheten kommer att bestå.

Sten Bauer, Baker & McKenzie:

Många är oroade och vill veta vilka konsekvenser EU-utträdet får för deras verksamhet. Till vårt första webbsända brexitseminarium, som vi arrangerade i slutet av juni, hade vi fler än 2 000 registrerade personer, och vi har intensiv trafik till vår dedikerade brexitsida på vår webbplats.

Fredrik Lindqvist, Linklaters:

Våra klienter har generellt samma uppfattning om brexit som vi – det är ovissheten som är det största problemet just nu. Man söker därför ofta vägledning kring hur ett utträde kan göras, när det kan tänkas ske samt sannolika effekter av ett faktiskt utträde.

Tone Myhre-Jensen, Cederquist:

Vi har framför allt märkt av en förvåning och frågor kring alternativa placeringar av huvudkontor för finansiella aktörer. Förmodligen kommer vi att se mer av det under hösten. Sedan har vi även sett en viss tveksamhet kring större internationella förvärv, men där är nog osäkerheten kring valet i USA i höst en minst lika bidragande orsak. Generellt är efterfrågan på våra tjänster mycket stor, och orderboken inför hösten ser mycket stark ut på alla områden.

Fredrik Rydin, Roschier:

En viss mån av försiktighet och osäkerhet inför framtiden, samt en ökad mängd regulatoriska frågor från klienter avseende effekterna av brexit. I övrigt kan vi inte säga att vi i dagsläget sett så mycket konkreta reaktioner på utfallet av omröstningen.

Gustaf Reuterskiöld, DLA Piper:

Resultatet av folkomröstningen kom som en överraskning för många företag och organisationer. Till dess att ett slutgiltigt beslut fattas, och artikel 50 har utlösts, är det inte så mycket företag kan göra, och ingenting kommer faktiskt att förändras förrän förhandlingarna om utträde har slutförts. Under tiden rekommenderar vi att företagen bör överväga att inrätta en brexitkommitté eller namngiven person att samordna brexitrelaterade aktiviteter, köra en brexitriskrevision och kontraktsgenomgång och följa utvecklingen noga – det kan finnas möjligheter att vara med och forma framtiden.

Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld & Co:

Många svenska klientföretag med verksamhet i Storbritannien oroar sig för utvecklingen, och den oron märker vi av.

Paula Röttorp, Hannes Snellman:

Närmast förvåning och ett intresse av och fokus på vad brexit kommer att innebära i praktiken och när, så att konsekvenserna kan beaktas i klienternas verksamhet.

Charlotte Nordling Hybinette, MAQS:

Främst förvåning och viss oro över EU:s framtid.

David Aversten, Delphi:

Vi har märkt ungefärligen samma reaktioner som har märkts i övrigt i näringslivet och i andra sammanhang, såväl förvåning över resultatet som oro över den osäkerhet som nu råder samt funderingar kring hur ett tänkt utträde ska genomföras och effekterna av det. Än så länge har vissa klienter kontaktat oss för att diskutera hur brexit kan tänkas påverka deras verksamhet och vilka förberedande åtgärder de kan och bör vidta. På lite sikt tror vi att den efterfrågan kommer att öka.

Ulf Johansson, White & Case:

Det är uppenbart att vi alla blev överraskade av resultatet. Många svenskar som arbetar i London har känt sig oroade inför framtiden. Nu när det har gått några veckor verkar den största oron ha lagt sig, och det är business as usual.

Magnus Andersson
Annons
Annons