search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Polisen respekterade inte rätten till försvarare vid förhör

I tre fall äventyrade polisen misstänktas rätt att försvara sig.

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar polisen i tre ärenden, där polisen inte respekterade misstänkta personers rätt att ha försvarare med vid förhör. Två av ärendena där JO framför kritik handlar om förutsättningarna för att hålla förhör med misstänkta utan att en försvarare är närvarande.

Det ena fallet gäller en 15-åring som greps nattetid, misstänkt för bland annat försök till grov misshandel. I samband med att 15-åringen greps hölls ett förhör med honom om händelsen, utan att någon försvarare var närvarande.

I det andra fallet hölls ett ingående förhör med en person som var misstänkt för mordbrand, utan att hans offentliga försvarare var närvarande. Den misstänkte var själv skadad efter branden, och därför hölls förhöret på sjukhus. Dessutom kunde det befaras att den misstänkte inte var psykiskt stabil vid förhörstillfället.

Enligt JO är det uppenbart att de misstänkta skulle ha biträtts av försvarare vid förhören med hänsyn till dels de allvarliga brottsmisstankarna, dels den misstänktes ålder respektive personliga förhållanden. Förutsättningarna var sådana att förhören vid en objektiv bedömning inte borde ha hållits utan försvarare. I sådana fall får bedömningen av behovet av försvarare inte överlåtas på den misstänkte, eller hans eller hennes vårdnadshavare. Det är polis och åklagare som har det slutliga ansvaret för att en misstänkt får tillgång till försvarare när det behövs.

Det tredje av de granskade ärendena gäller polisens skyldighet att underrätta den offentlige försvararen för en misstänkt om att förhör ska hållas. Den misstänkte var häktad för flera stölder och hade en offentlig försvarare. Men den polis som var förhörsledare ansåg av olika skäl att det inte fanns tid att underrätta försvararen om förhöret. Även om den misstänkte gick med på att låta sig förhöras utan försvararen närvarande, är detta inte acceptabelt enligt JO.

I besluten gör jo uttalanden om förutsättningarna för misstänkta att avstå från försvarare. JO betonar bland annat vikten av att information om rätten till försvarare lämnas på ett sådant sätt att den inte riskerar att uppfattas som en påtryckning på den misstänkte att avstå från sin rätt till försvarare.

De tre JO-besluten:
dnr 2470-2015,
dnr 2502-2015,
dnr 2943-2015