search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Oro i Norge för advokaters tystnadsplikt

Advokatforeningen i Norge är oroligt för att deras medlemmars tystnadsplikt ska begränsas. Det sedan den norska regeringen beslutat att sekretessen inom skatteområdet ska ses över.

En statlig utredning i Norge lämnade i våras förslag på en ny advokatlag. Där föreslås bland annat lagstadgad tystnadsplikt som ska gälla även internt på varje advokatbyrå. Advokatforeningen ställer sig positiv till förslaget, men oroas av att den norska regeringen även beslutat att tillsätta en kommitté för att se över sekretessen inom skatteområdet. Anledningen är att det så sent som 2013 gjordes inskränkningar i advokaters tystnadsplikt för att ge polisen bättre möjligheter att kunna utreda ekonomisk brottslighet och skattefusk. Ett tillägg i skattelagen gjordes då om att advokater är skyldiga att lämna uppgifter om penning­överföringar och insättningar till sina klienter samt att alltid meddela myndigheterna om de upptäcker eller misstänker penningtvätt.

Merete Smith, generalsekreterare i Advokatforeningen, menar att eventuella ytterligare restriktioner i advokaters tystnadsplikt kan försämra rättsäkerheten.

”Advokater behöver all information de kan få av sina klienter för att ge korrekt juridisk rådgivning. Om tystnadsplikten begränsas kan det leda till att klienterna är ovilliga att dela information som är nödvändig för att advokater ska kunna göra ett bra jobb. Alla ska ha möjlighet att ventilera sina problem med en advokat utan rädsla för att information sprids till andra parter – med undantag för de fall där denna information kan förhindra mycket allvarliga brott”, skriver hon på sin blogg.

I en debattartikel i Aftenposten har även Advokatforeningens tidigare ordförande Erik Keiserud ifrågasatt den norska regeringens agerande:

”Det oroar mig om regeringen anser att advokatlagsutredningen förslag, med alla dess remissvar, inte ger en tillräcklig grund för överväganden för och emot advokaters tystnadsplikt. Man låter väl inte en populistisk önskan att visa handlingskraft i kölvattnet av Panamaläckan styra processen när en så viktig samhällsfråga skall avgöras?”

Advokatforeningen har i ett brev till Norges statsminister Siv Jensen bett att få vara representerad i expertgruppen som ska tillsättas för att övervaka advokatkårens och skatterådgivarnas sekretess inom skatteområdet.

Johan Persson
Annons
Annons