search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Kina uppmanas frige människorättsadvokater

Sveriges advokatsamfund har tillsammans med flera internationella advokatsamfund skrivit ett öppet brev till Kinas president Xi Jinping. Det skedde den 15 juli i samband med årsdagen av de omkring 300 gripandena av människorättsadvokater och aktivister som inleddes den 9 juli 2015. Fortfarande satt då 23 av dessa personer frihetsberövade, varav nio människorättsadvokater.

Den kinesiska regeringen informeras av de internationella advokatsamfunden om FN:s grundläggande principer om advokaters roll och internationella konventioner om skydd av mänskliga rättigheter samt uppmanas att omedelbart frige de fängslade som godtyckligt har blivit frihetsberövade samt att låta dem som är gripna eller brottsmisstänka själva välja vilken advokat som ska företräda dem.

Tre veckor efter att brevet sändes dömdes en av de frihetsberövade, människorättsadvokaten Zhou Shifeng, till sju års fängelse för så kallade omstörtande verksamhet. China Human Rights Lawyers Concern Group i Hong Kong har beskrivit rättegången som ”en skenrättegång” i syfte att skicka en allvarlig varning till dem som ifrågasätter Kinas regering.

ECBA-konferens i Lissabon

ECBA – European Criminal Bars Association – anordnar en höstkonferens i Lissabon i Portugal den 30 september och den 1 oktober 2016. Ämnen som avhandlas är bland annat jurisdiktionstvister i EU och korruption i ett internationellt sammanhang. ECBA bildades 1998 som ett led i EU:s arbete med att harmonisera straffprocessen mellan medlemsländerna. Organisationen är ett organ för Europas försvarsadvokater som bland annat bevakar den enskildes rätt till en rättvis rättegång.