search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Advokatsamfundet utser representant i YEN

Advokatsamfundet kommer att nominera allmänhetens representant i Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, YEN. Sedan 2015 har YEN utrett och diskuterat möjligheten att bereda plats åt en representant för allmänheten i nämnden. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att erbjuda Advokatsamfundet uppdraget att nominera allmänhetens representant till YEN.

Elisabeth Rynning blir ny chefs-JO

Riksdagen valde den 9 juni justitierådet Elisabeth Rynning till ny chefsjustitieombudsman. Hon tillträder som chefs-JO den 5 september 2016 och efterträder Elisabet Fura. Elisabeth Rynning är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2012.

Hans Ragnemalm har avlidit

Ställföreträdande JO Hans Ragnemalm avled den 7 augusti. Hans Ragnemalm var JO under 1987–1992 och ställföreträdande JO sedan 2005.

Hans Ragnemalm hade en framgångsrik karriär som forskare och domare, bland annat som professor i offentlig rätt, domare i EU-domstolen, ordförande i regeringsrätten och justitieombudsman. Han var även mentor i mentorprogrammet Ruben, som anordnats av Hilda-nätverket i Advokatsamfundets regi. Hans Ragnemalm blev 76 år.

Nya domarutnämningar

Regeringen har beslutat om en rad nya domarutnämningar, bland andra:

  • chefsrådmannen Erik Brattgård att vara hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland
  • rättschefen Mikael Forsgren att vara chefsrådman vid Umeå tingsrätt
  • förhandlingschefen Monica Dahlbom att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping
  • rådmannen Mikael Ohlsson att vara chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö
  • chefsrådmannen Lena Egelin att vara lagman vid Solna tingsrätt
  • departementsrådet Per Lennerbrant att vara lagman vid Eskilstuna tingsrätt.
Annons
Annons