search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Commercial arbitration in Sweden
Författare: Finn Madsen
Förlag: Jure

Detta referensverk som nu utkommer i en fjärde reviderad engelsk utgåva är en aktuell lagkommentar till både den svenska lagen om skiljeförfarande och till reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Innehållet har utökats väsentligt och innefattar nytt material fram till den 1 januari 2016. Boken innehåller som bilagor den senaste engelska texten av skiljedomsreglerna, reglerna för förenklat skiljeförfarande och medlingsreglerna från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. En ny svensk utgåva planeras utkomma under 2017.

Titel: Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister : förfarandet i nämnder och hovrätt
Författare: Håkan Julius
Förlag: Wolters Kluwer

Hyresnämnderna prövar vissa tvister om hyra och bostadsrätt samt medlar eller är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnderna har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister. Boken är den första samlade framställningen om förfarandet i nämnderna och i hovrätten i hyres- och arrendetvister. De processuella rättsreglerna gås igenom. I boken görs också en genomgång av särskilda processuella frågor som ofta kommer upp i denna typ av tvister som exempelvis medling, materiell processledning och bevisfrågor.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons