search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Hur görs en rättsutredning i dag (och om fem år)?

Stiftelsen Juridiska biblioteket anordnar seminarium i höst.

Den 10 oktober anordnar stiftelsen ett seminarium på tema rättsutredningar. Hur görs en rättsutredning i dag och hur kommer det se ut om fem år? Den pågående digitaliseringen har förändrat tillgången till juridisk information och sättet att arbeta med sådan information. Seminariet syftar till att diskutera hur olika användare arbetar med juridisk information och vilka utmaningar detta innebär i dag och vad man kan förvänta sig framöver. Medverkar gör representanter för både producenter och brukare av juridisk information. Seminariet äger rum i advokatsamfundets lokaler den 10 oktober kl. 13–17. För information kontakta biblioteket@advokatsamfundet.se.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons