search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Mer att läsa

Forskningsprojekt om palestinskt rättsväsende

Björn Brenner driver ett forskningsprojekt vid Försvarshögskolan i Stockholm som undersöker hur rättsväsendet i Palestina har kommit att utvecklas efter det att den palestinska myndigheten bildades 1994. Forskningen fokuserar främst på vilken roll tidigare traditioner av sedvanerätt har spelat i denna utveckling men också vilka avtryck de svåra politiska omständigheterna har satt i de rättsregler som gäller i dag. Senare i år utkommer Björn med boken Gaza under Hamas: From Islamic democracy to Islamist governance (London: I. B. Tauris) där rättsväsendet på Gazaremsan och dess förändringar under den islamistiska Hamasrörelsens styre särskilt behandlas.