search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU står inför flera stora utmaningar

Ulf Öberg är grundare av Advokatfirman Öberg & Associés i Stockholm. I juni nominerades han till en tjänst som svensk domare i EU:s tribunal i Luxemburg. Tribunalen fungerar främst som en första instans inom EU-domstolen.

När börjar du som domare i tribunalen?

– Om inget oförutsett händer, utses jag formellt till domare av en regeringskonferens den 7 september. Den 19 september är det planerat att jag ska sväras in vid en högtidlig ceremoni där jag avlägger en europeisk domared, och jag börjar tjänstgöra den 20 september.

Vad fick dig att söka domartjänsten?

– Jag varit advokat i tio år nu. Jag grundade Advokatfirman Öberg & Associés, den första specialiserade boutiquebyrån i EU- och konkurrensrätt i Sverige, och har i stort sett uträttat det jag föresatte mig i firman. Det var dags för mig att göra någonting annat och söka en ny professionell utmaning. Jag tror i all ödmjukhet även att det är en fördel att ha domare med praktisk erfarenhet från de rättsområden som behandlas vid tribunalen.

– EU och dess medlemsstater står inför flera stora utmaningar just nu, till exempel det ökade antalet flyktingar som söker skydd i Europa, brexit, hur vi bekämpar terrorism och andra hot mot vår säkerhet utan att göra avkall på vår integritet och på rättsstatens grundläggande principer, liksom en del riktigt knepiga juridiska frågeställningar om till exempel konkurrensrättens roll i en digitaliserad ekonomi och hur vi ska bevara och utveckla den europeiska sociala modellen i en globaliserad värld, där inte alla är vinnare. Det är spännande tider att vara domare i Luxemburg!

Du efterträder Carl Wetter, som också har advokatbakgrund. Är advokater de mest lämpade för tjänsten?

– Inte nödvändigtvis, men den materia som tribunalen har är bland annat konkurrensrätt, statsstödrätt och immaterialrätt. Det finns ett flertal advokater som arbetar med de frågorna, och det kan vara ett skäl till att advokater och mer specialiserade domare söker sig till tribunalen. Men jag kan inte påstå att advokater skulle vara mer lämpade än någon annan.

Hur kommer domartjänstgöringen att skilja sig från din tidigare verksamhet?

– Jag tror att arbetet kan bli mer solitärt än på advokatbyrån, även om såväl domare som advokater har den gemensamma nämnaren att de måste vara goda lyssnare innan de fattar beslut och ger råd till sina klienter. Det blir också mera juridik, fler svåra juridiska knäckfrågor, vilket är stimulerande. Min erfarenhet är att svenska domstolar fortfarande är mer bekväma med att avgöra bevisfrågor och stundtals ryggar för ombud som argumenterar i rättsfrågor, vilket uppenbarligen stundtals kan uppfattas som ”vidlyftigt”.

– De två egenskaper jag själv värdesätter mest i advokatrollen är mod och integritet. Ärligt talat kan jag ibland uppfatta det som en bristvara hos mer pragmatiskt inriktade affärsjurister, vilka främst synes uppfatta sin yrkesroll att vara myndigheter, domstolar, klienter och sina ledningsgrupper till lags. Jag hoppas att jag som domare i Luxemburg får förmånen att lyssna på argument från kunniga ombud som vågar ifrågasätta och som även uppvisar ärlighet och integritet i sin juridiska analys av tribunalens och EU-domstolens rättspraxis!

Vad händer nu med Advokatfirman Öberg & Associés?

– Jag har börjat avveckla byrån och kommer att överföra min verksamhet till en annan byrå, vilken jag har samarbetat med under ett flertal år. Det är förstås med en viss sorg som jag konstaterar att den firma som jag har grundat inte kommer att överleva mig, men firmans övriga delägare har valt att gå vidare på annat håll.

Magnus Andersson
Annons
Annons