search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Debatten fortsätter med vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand och advokat Thomas Olsson

Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid Internationella åklagarkammaren i Göteborg, kommenterar här advokat Thomas Olssons debattinlägg i Advokaten nr 5 i år.

”Advokaten Thomas Olsson – som jag aldrig träffat – påstår i ett debattinlägg i Advokaten 2016/5 saker om mig som jag aldrig gjort och pådyvlar mig åsikter jag varken framfört eller hyser. Jag var inte åklagare i vare sig Playa- eller Södertäljemålen och har ingen uppfattning om vad som skedde där. Åklagarmyndigheten står inte bakom artiklar jag publicerar. Det gör jag själv. Och om Thomas Olsson i olika domstolar upplever sig bli tillsagd att följa rättegångsbalken är det inget som har med mig att göra. Men hans artikels slutliga uppfattning att rättegångsbalken skall följas kan jag bara dela.”

Thomas Ahlstrand
Vice chefsåklagare, Internationella åklagarkammaren i Göteborg

Advokat Thomas Olsson replikerar på vice chefsåklagare Thomas Ahlstrands inlägg.

”Om någon undrar vad Ahlstrand sagt så är det bara att läsa hans artikel. Och om åklagaren Ahlstrand vill dementera det som privatpersonen Ahlstrand uttalat så à la bonheur, synd bara att den interna diskussionen inte slutfördes innan publiceringen.”

Thomas Olsson
Advokat

Annons
Annons
Annons