search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

"Brexit skadar EU allvarligt"

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterar brexit:

Brexit kommer i detta skede främst att påverka den juridiska tjänstemarknaden i Storbritannien som redan i dag beräknas omsätta cirka 40 miljarder pund. Men, även jurister i andra jurisdiktioner kommer givetvis att beröras. Brexit har inflytande på centrala funktioner och grundläggande lagstiftning. Redan ingångna avtal, liksom kommande, tillgången till finansiella marknader, arbetsrättsliga relationer, dataskydd, konkurrensen, M&A och skatter är några områden där jurister kommer få mycket att göra framöver. Men, min personliga reflektion är att Brexit allvarligt skadar EU. Det försvagar det europeiska samarbetet, som är så oerhört angeläget i dagens orostider, vilka präglas av nationalism och motsättningar. EU var ursprungligen ett fredsprojekt. Om EU splittras kan inte bara freden hotas, utan kanske främst skyddet för rättsstaten och mänskliga rättigheter hotas allvarligt.

Anne Ramberg
Annons
Annons