search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyhetsreportage

Svenska byråer märker ökad efterfrågan på rådgivning

Hur ser de svenska advokatbyråerna på konsekvenserna av det brittiska folkomröstningsbeslutet om utträde ur EU? Kan det förändrade läget i Stor­britannien öppna nya möjligheter för svenska advokater, om klienterna föredrar att förlägga sina affärsjuridiska uppdrag till EU-landet Sverige i stället för till London?

Fjorton affärsjuridiska advokatbyråer har svarat på Advokatens frågor om den möjliga utvecklingen efter brexit.

Vilken betydelse har brexit för er byrå?

En majoritet av byråerna anser att brexit på kort sikt har liten eller ingen betydelse för dem, men de följer utvecklingen och förhandlingen kring utträdet noggrant.

David Aversten, managing partner på Delphi:

– På sikt ser vi framför oss att det kommer att få betydelse för advokatbranschen och oss på många sätt. Dels genom att våra klienter kommer att behöva rådgivning kring hur de ska hantera det förändrade legala landskapet när, eller om, Storbritannien inte längre är medlem i EU, dels genom att det sannolikt kommer att påverka konkurrenssituationen på advokatmarknaden.

Vilka konsekvenser har det för branschen?

De flesta av byråerna tror att ett utträde kommer att leda till en ökad efterfrågan på advokattjänster kopplade till globala transaktioner, men det uttrycks också oro för att brexit kommer att påverka Londons position som finansiellt och legalt centrum.

Tone Myhre-Jensen, managing partner på Cederquist:

– Brexit kommer under många år att medföra behov av ökad analys av det nya regelverk som nu ska gälla i relation till bolag i Storbritannien. Det tillsammans med frågor kring flytt av huvudkontor tror vi kan leda till en ökad efterfrågan, särskilt vad gäller finansregulatorisk rådgivning, som i viss mån nog kan uppväga de negativa effekterna för cross-border-transaktioner.

Maria-Pia Hope, managing partner på Vinge i Stockholm:

– Frågan är om de stora engelska byråerna med samma framgång som tidigare kommer att kunna hävda att engelsk rätt och engelsk tvistlösning ska användas i projekt i andra länder. Trots allt är det ju för närvarande oklart vad engelsk rätt faktiskt kommer att innehålla och det kan vara problematiskt i långvariga relationer som behöver justeras över tid. Det är dock svårt att se att kartan kommer att ritas på något mer dramatiskt sätt enbart på grund av brexit.

Ser ni några fördelar med brexit för er byrå?

Majoriteten av byråerna svarar att de redan har märkt en ökad efterfrågan på rådgivning med anledning av brexit, och väntar sig att det kommer att förbli så en tid framöver.

Johannes Ericson, managing partner på Hamilton:

– Affärsmöjligheter kommer att uppkomma då Sverige kan komma att vara ett etableringsalternativ för företag som söker etablering inom EU, särskilt inom finanssektorn.  Säkerligen kommer även svenska företag som är etablerade i Storbritannien att behöva rådgivning om hur deras position påverkas vid ett utträde.

Ser ni några nackdelar med brexit för er byrå?

Inte någon av de tillfrågade byråerna har ännu sett några nackdelar med brexit, men uttrycker att det på kort sikt kan medföra minskad transaktionsbenägenhet och sämre konjunktur hos kunderna.

Fredrik Lindqvist, managing partner på Linklaters:

– Vi tog som byrå aktivt ställning mot brexit, men inte på grund av att vi såg att en brexit skulle påverka oss negativt vad gäller arbetsflöde. Vi ser tvärtom att brexit kommer att generera en ökad mängd arbete under de kommande åren.

Vad händer med konkurrens­bilden?

Inte på någon av byråerna tror man att den svenska konkurrensbilden kommer att påverkas, men en majoritet menar att brexit kommer att ha påverkan på den europeiska och globala situationen.

Gustaf Reuterskiöld, managing partner på DLA Piper:

– Fullt integrerade, globala advokatbyråer kommer att kunna stödja sina klienter och navigera i den föränderliga miljön eftersom de kan verka över politiska gränser och handelsgränser. Emellertid kan utmaningar vänta dem som ännu inte har en sammanhållen internationell eller global plattform.

Hur påverkas klientefter­frågan?

Frågan anses av en majoritet av byråerna för tidig att svara på, men enstaka byråer svarar att de redan har sett en ökad efterfrågan från klienter som på grund av brexit överväger att flytta sitt huvudkontor från Storbritannien till Sverige.

Peder Hammarskiöld, senior partner på Hammarskiöld & Co:

– Utländska förfrågningar som tidigare kom från de engelska byråerna kommer i framtiden antagligen i större utsträckning att komma från Frankfurt, Paris och Dublin.

Vilka reaktioner på utfallet av omröstningen har ni märkt?

Majoriteten av byråerna har från sina klienter mött främst förvånade och negativa reaktioner över valresultatet, och enstaka byråer har sedan omröstningen mött ökad tveksamhet till större internationella förvärv.

Manfred Löfvenhaft, managing partner på Gernandt & Danielsson:

– Många klienter, särskilt sådana med verksamhet i eller kontakter med Storbritannien, har uttryckt en allmän oro inför vad brexit, både under utträdesförhandlingarna och därefter, kommer att innebära för deras verksamhet, medarbetare och export/import från Storbritannien. 

Följande advokatbyråer medverkade i undersökningen:

 • Baker & Mc­Kenzie
 • Cederquist
 • Delphi
 • DLA Piper
 • Gernandt & Danielsson
 • Hamilton
 • Hammarskiöld & Co
 • Hannes ­Snellman
 • Linklaters
 • MAQS
 • Roschier
 • Setterwalls
 • White & Case
 • Vinge

Läs hela enkäten med advokatbyråernas svar

Johan Persson, Magnus Andersson

Annons
Annons