search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Bertil Bengtsson hyllad på 90-årsdagen

Bertil Bengtssons bidrag till svensk juridik är omfattande genom sina mångåriga insatser som forskare, lärare, domare, författare och lagskrivare. Han har i sitt författarskap behandlat främst civilrättsliga frågor och är fortfarande aktiv som rättsvetenskaplig författare, utredare och lärare. När han i våras fyllde 90 år uppmärksammades det på olika sätt, bland annat med en andra festskrift (den första festskriften fick han 1993 vid sin avgång som ledamot av Högsta domstolen). Den omfångsrika festskriften innehåller artiklar inom många olika ämnesområden vilket avspeglar Bertil Bengtssons breda verksamhetsfält. Bidragen är skrivna av forskare, domare och ämbetsmän, vänner och kolleger i och utanför Sverige. ”Bertil Bengtsson 90 år” är utgiven på Jure förlag.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons