search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Mer att läsa

Arabisk sedvanerätt

Den arabiska sedvanerätten har ytterst sitt ursprung i beduinkulturen och det klansamhälle som rådde i Mellanöstern före dagens statsbildningar. Denna rättstradition växte fram ur behovet att bringa ordning och säkerhet i det statslösa samhället. I stället för att utgå ifrån den enskildes rättigheter utgår denna rättsfilosofi ifrån alla individers behov av samhällelig ordning för att överhuvudtaget kunna överleva. Ur ett sådant perspektiv är behovet av kollektiv säkerhet mer grundläggande än den enskildes behov. Det är inte förrän samhällelig ordning kan upprätthållas som den enskildes säkerhet och integritet kan tillgodoses.