search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

1 684 domare och åklagare gripna i Turkiet

Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch har turkiska domstolar i efterdyningarna av den ­misslyckade statskuppen i Turkiet i juli gripit och placerat minst 1 684 domare och åklagare i förvar i väntan på rättegång.

De 1 684 gripna hör till de 2 745 domare och åklagare som dagen ­efter kuppförsöket förlorade sina jobb på grund av att de misstänktes vara medlemmar i den terrorstämplade organisationen FETÖ, som av president Recep Tayyip Erdogan pekats ut ligga bakom kuppförsöket i Turkiet.

I de fall som Human Rights Watch har granskat menar de att turkiska myndigheter inte kunnat presentera några bevis för att styrka påstådda brottsliga handlingar av de gripna åklagarna och domarna. Människorättsorganisationen menar att gripandena verkar ha gjorts på grund av påstådda förgreningar till en terrororganisation eller nationella säkerhetshot. Flera advokater sägs vara ovilliga att företräda de fängslade domarna och åklagarna av rädsla att själva anklagas för samröre med den terrorstämplade organisationen.

Förutom domare och åklagare har även omkring 2 800 militärer gripits efter kuppförsöket. Över 50 000 offentliganställda har dessutom avskedats och 21 000 privatanställda lärare fått sina lärarlicenser indragna på grund av att de anklagas för samröre med den terrorstämplade organisationen.

Emma Sinclair-Webb, chef för Human Rights Watch i Turkiet, har i ett pressmeddelande riktat skarp kritik mot hur turkiska myndigheter har hanterat gripandena.

”Regeringen har rätt att vara bekymrade om domare agerar på uppdrag av andra intressen förutom rättvisa, men rättsväsendet måste vara oberoende och tillämpa lagen korrekt. Att fängsla domare utan rättslig process kommer att orsaka djupgående skador på Turkiets rättssystem för lång tid fram­över. Att förbise rättssamhället är inte ett sätt att skydda det.”

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson har också kritiserat gripandena och kallat de turkiska myndigheternas agerande för oacceptabelt.

Johan Persson
Annons
Annons