search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Yttrandefriheten indelad i tre rum

Yttrandefriheten som den är reglerade i Sverige kan delas in i tre rum

  • Tryckfrihetslagens rum.

Det kan bildlikt beskrivas som ett bepansrat ånglokomotiv som går på koks och vatten. Lokomotivet fordrar service då och då, men det går att förutse att det går säkrare än modernare spårtrafik.

  • Yttrandefrihetsgrundlagens rum.

Yttrandefrihetsgrundlagen, den yngsta av Sveriges grundlagar, trädde i kraft 1992. Det kan beskrivas som ett rätt modernt teknikutrustat kök, men där det ändå hela tiden tas in ny utrustning.

  • Yttrandefrihet som inte är reglerad i de båda grund­lagarna.

Det här området kan beskrivas som det öppna och ibland vildvuxna torget. Här återfinns bland annat hemsidor, bloggar och innehållet i andra databaser som saknar ansvarig utgivare. För yttrandena här gäller vanlig lag.

Källa: Johan Hirschfeldt

Kamilla Kvarntorp