search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Viktigt faddrar visar möjligheter

Jenny Sverker deltar i Advokatsamfundets fadderprojekt. Hon ser många fördelar med att kunna bidra till integrationen i samhället.

Sedan Advokatsamfundet tog initiativ till fadderprojektet för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har engagemanget varit stort. Närmare 200 advokater och biträdande jurister har anmält sitt intresse. En av dem är Jenny Sverker, associate i advokatfirman Delphis tvistelösningsgrupp.

– Jag tycker det är jätteviktigt att vara en del i att de som flytt från krig och övergrepp får möjlighet att komma in i det svenska samhället. Det kan inte bara vara en uppgift för offentliga institutioner, utan för alla oss som bor här, säger hon.

Sedan i januari är hon fadder åt 16-åriga Rita från Eritrea som i dag bor på ett flyktingboende i Huddinge.

– Vi brukar ses ungefär var tredje vecka. Första gången var samtalet lite trevande, även om hon redan kan mycket svenska. Rita berättade om sin bakgrund, om sin familj som bor i Sudan och lite om resan hit och vad den inneburit. Men jag har inte frågat särskilt om det, jag förstår att det kan vara ett känsligt ämne att ta upp, säger Jenny Sverker.

En del i att vara fadder är att visa vilka möjligheter som finns och hur det går till att studera, få jobb eller praktik.

– Just nu pratar vi bland annat om sommarjobb och sommarkurser. Jag kan hjälpa till att ansöka och visa vad som finns. Rita har sökt till en sommarmusikskola som anordnas av ett studieförbund, berättar Jenny Sverker.

Hon förstår att många tvekar kring att anmäla sig till fadderprojektet. Det kan vara svårt att få tiden att räcka till.

– Men man kommer långt bara genom att vara sig själv och visa vad man gör i vardagen. Jag jobbar, har barn och flera aktiviteter på fritiden och jag bjuder in Rita till det jag tror att hon tycker är roligt att följa med på, säger Jenny Sverker.

Fadderskapet ska pågå ett år. Men för Jenny Sverker finns ingen tidsgräns. Kontakten med Rita kommer att fortsätta framöver. Nyligen blev det klart med uppehållstillstånd i Sverige, vilket de firade tillsammans.

– Att vara fadder ger en otrolig energi. Jag lär mig om de här frågorna och jag känner att jag tillför något. Att träffa en person så pass slumpmässigt är både roligt och givande, säger Jenny Sverker.

Det svåraste för Rita är att vara skild från sin familj men även att förstå hur samhället i Sverige fungerar. Det finns risk att bli isolerad när möjligheterna att träffa svenskar är små.

– Fler byråer borde öppna dörren för nyanlända. Många har kunskaper, ambitioner och kan tillföra mycket. Det finns inget att förlora på att bidra till mångfald, det stärker både samhället och arbetsplatsen, säger Jenny Sverker.

Delphi har nyligen tackat ja till att delta i Handelshögskolans integrationsprojekt RAMP för nyanlända akademiker. Även det ett initiativ till ökad mångfald och en mer inkluderande samhällsutveckling.

Peter Rehnfeldt
Annons
Annons