search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tillfälligheter och hårt arbete bakom framgångsrik karriär

Mahmut Baran, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, har aldrig planerat sin karriär eller aktivt självmant sökt ett jobb. Hans karriär bygger helt på tillfälligheter och hårt arbete, berättade han under en föreläsning på Advokatsamfundet i maj.

Som 19-åring flydde Mahmut Baran från byn Kuşca i Turkiet, där alla talar kurdiska, till Sverige. Med sig hade han en gymnasieutbildning. Kunskaperna i engelska var begränsade och svenska behärskade han till en början inte alls.

– Jag insåg snabbt att jag var handikappad utan kunskaper i svenska och satsade på att lära mig språket. Goda kunskaper i svenska har varit nyckeln till min karriär, sade Mahmut Baran under en föreläsning på Advokatsamfundet den 24 maj.

Efter kurser i svenska på olika studieförbund och Komvux kom han in på ekonomutbildning på Stockholms universitet. Därefter har karriären varit spikrak. Han har bland annat arbetat med kapitalbeskattning på Skatteverket. Under tiden som tjänsteman läste han också in en jur. kand. När han hade fått sin examen i juridik rekryterades han till advokatfirman Lagerlöf & Leman som senare blev Linklaters. Efter några år gick han över till advokatbyrån Bird & Bird, där han hjälpte till att bygga upp skatteavdelningen.

– Kombinationen av studier i ekonomi och juridik är mycket bra för affärsjurister, som jobbar mycket med årsredovisningar och balansräkningar. Jag hade stor nytta av båda mina utbildningar när jag jobbade som advokat.

Övergången från att vara statligt anställd tjänsteman till att bli konsult på en advokatbyrå innebar dock en stor omställning.

– Som maktutövare på en myndighet är det jag som tjänsteman som bestämmer vad som är gällande rätt. Som konsult är det man säger bara ett inlägg i debatten. Du ska utifrån gällande rätt ge råd, sade han.

Mahmut Baran trivdes bra med advokatrollen och hade inga planer på att byta yrke när han i december 2013 uppmanades att söka en tjänst som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det kom som en överraskning och det var mycket smickrande att ens komma ifråga.

Mahmut Baran följde uppmaningen. I oktober 2014 tillträdde han tjänsten.

Under föreläsningen konstaterade han att det finns fyra klassiska yrken inom juridiken – att arbeta med myndighets­utövning, advokat, domare och att arbeta med lagstiftningsarbete.

– Nu har jag täckt tre av dessa områden. Jag har inte så stor erfarenhet av lagstiftningsarbete, även om jag kom i kontakt med det på Skatteverket när vi föreslog förändringar av skattelagstiftningen.

Mahmut Baran har alltså gått från att vara en granskande tjänsteman via advokatrollen till att bli domare.

– Nu har jag inga andra lojaliteter än gentemot lagen och de rättsprinciper som styr rättsutvecklingen. Det är så skönt att äntligen vara självständig, sade Mahmut Baran med ett stort leende.

Han berättade också att han aldrig har planerat sin karriär eller självmant aktivt sökt ett enda jobb.

– Min karriär har skapats av tillfälligheter. Någon annan har alltid uppmanat mig att söka en tjänst, jag har blivit upptäckt. Men jag har alltid försökt göra mitt bästa på jobbet. Att göra ett bra, grundligt arbete är det som bäst hjälper dig i karriären, sade han och uppmanar unga jurister att tänka till ordentligt innan de säger att de inte kan ta sig an en arbetsuppgift.

– Och måste ni säga nej, gör det på ett snyggt sätt. Det får inte uppfattas som att ni inte vill ha mer att göra, sade Mahmut Baran.

Han betonade också vikten av att som advokat alltid finnas tillgänglig för sina klienter och svara på telefonsamtal och mejl så snabbt det bara går. I dag är hans arbetssituation en annan.

– Jag får max tio mejl per dag och jag får inga tjänstesamtal. Jag behöver heller ingen tjänstetelefon. Den telefon jag har finns i mitt tjänsterum.

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons