search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Palestinierna efterlyser stöd för rättsstaten

Den palestinske advokaten Raji Sourani talade vid ett seminarium i Stockholm den 17 maj på temat ”Perspektiv på mänskliga rättigheter i Palestina”.

Raji Sourani leder Palestinska centret för mänskliga rättigheter i Gaza, som han också har grundat. Sourani sitter i styrelsen för International Legal Assistance Consortium, ILAC. Han tilldelades Right Livelihood Award, ”alternativa Nobelpriset”, 2013.

Seminariet arrangerades av Utrikespolitiska institutet, ILAC, Right Livelihood Award Foundation och Kvinna till kvinna.

Journalisten och Mellanösternexperten Bitte Hammargren, redaktör för UI:s tidskrift Utrikesmagasinet, och Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, bidrog med kommentarer.

Raji Sourani påminde om att det nästa år är 50 år sedan Israel ockuperade Gazaremsan, och att det om två år är 70 år sedan flykten av araber från de områden som skulle bilda Israel.

Det är 22 år sedan Osloavtalet om palestinskt självstyre undertecknades. Men Raji Sourani menade att läget i Palestina är värre än någonsin, politiskt, socialt och ekonomiskt. Enligt Sourani befinner sig Gaza, med omkring 2 miljoner människor som bor på en yta av 365 kvadratkilometer, i ett belägringstillstånd, där människor och varor på ett tidigare aldrig skådat sett hindras från att komma in i eller ut från området. Det har lett till att 65 procent av befolkningen är arbetslös, 90 procent lever under fattigdomsgränsen, och 85 procent är beroende av bistånd från World Food Programme och andra aktörer – trots att Gaza har bland de högsta andelarna universitetsutbildade och praktiskt taget ingen analfabetism, men välutbildad arbetskraft och en stark grupp affärsmän.

Raji Sourani nämnde en rad exempel på attacker i Gaza som har krävt civila dödoffer och som har förstört byggnader och infrastruktur.

– Situationens allvar medför att människor har behov av värdighet och rättvisa, sa Raji Sourani.

Men enligt Raji Sourani kan palestinierna inte kan få rättvisa genom att vända sig till Israels rättssystem, eller till internationella organ, och inte heller genom den internationella brottmålsdomstolen ICC.

– Krigsförbrytarna åtnjuter utökad juridisk-politisk immunitet, sa Raji Sourani.

Raji Sourani talade också om situationen på Västbanken. Enligt Sourani tillämpas en politik för etnisk rensning genom administrativa procedurer på palestinierna, kristna och muslimer, i Jerusalem. En kedja av bosättningar byggs runt Jerusalem, som tillsammans med muren på Västbanken – Sourani kallar den ”apartheidmuren” – skär av tiotusentals palestinier från kontakt med resten av Västbanken, där många av dem har sina bostäder och sin jordbruksmark på andra sidan muren.

– Att bo där är en omöjlig uppgift, sa Raji Sourani.

Det handlar enligt Raji Sourani om att två olika lagar tillämpas på Västbanken – den ena på de israeliska städerna, bosättningarna och vägarna, den andra på palestinierna.

– Vi talar i korthet om en ny sorts apartheid. Den är ny i sitt slag, för den här uppdelningen är brutalare och blodigare, säger våra kolleger i Sydafrika som levde under apartheid, sa Raji Sourani.

Raji Sourani sa att hans familj har bott på den palestinska Gazaremsan i nio generationer.

– Jag är 62 år. Jag har ingen nationalitet. Och om jag har rätt att bo i Gaza avgörs inte av Palestinska myndigheten, utan av den israeliska ockupationsmakten. Det vi behöver är stöd för rättsstaten, ”rule of law”, deklarerade han.

Raji Sourani sa att palestinierna drömmer om rättvisa och värdighet och att de har lärt sig av historien.

– Vi förlorar aldrig hoppet. Morgondagen är vår, och ingen kan ta hoppet ur våra hjärtan och sinnen, sa Raji Sourani.

Magnus Andersson
Annons
Annons