search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2016 om inte annat anges.

Anjou, Mattias: Specialister på värdepappersmarknaden : kunskap för Swedsecs licensiering / Mattias Anjou, Gabriel Oxenstierna (Studentlitteratur. 480 s.)

Arbetslinjer och långa linjer : vänbok till Mats Kumlien / redaktörer: Marianne Dahlén & Rolf Nygren (Iustus. 304 s. De lege ; 2016)

Arvidson, Per: Den nya affärsredovisningen / Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed (20. uppl. Liber. 365 s.)

Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) / Schlechtriem & Schwenzer (4. ed. Oxford Univ. Press. 1602 s.)

Ek, Ingela: God man för ensamkommande flyktingbarn : en vägledning / Ingela Ek, Tommy Hansson (Björn Lundén information. 145 s.)

Elgebrant, Emil: Kryptovalutor : särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel ( Wolters Kluwer. 134 s. Ackordscentralens skriftserie)

Ersättning vid personskada / Madeleine Randquist , red. ; Magnus Granlund et al. (22. uppl. Studentlitteratur. 948 s.)

Fastighetsmäklaren & juridiken (2. uppl. Mäklarsamfundet, 2015. 313 s.)

Granström, Görel: Hatbrott? : en introduktion / Görel Granström, Caroline Mellgren, Eva Tiby (Studentlitteratur. 135 s.)

Hübinette, Anders: Idrottens bestraffningsregler : med kommentarer / Anders Hübinette, Krister Malmsten (6. uppl. Wolters Kluwer. 226 s.)

Polisvetenskap : en introduktion / Paul Larsson, Rolf Granér, Helene O.I. Gundhus, red. (Studentlitteratur. 387 s.)

Ramberg, Jan: Allmän köprätt / Jan Ramberg, Johnny Herre (8. uppl. Wolters Kluwer. 282 s.)

Svensk författningspolitik / Ingvar Mattson & Olof Petersson, red. (4. uppl. Studentlitteratur. 349 s.)

Tegelberg, Lars: Köp och förmedling av bostadsrätt : en introduktion (Wolters Kluwer. 250 s.)

Tiberg, Hugo: Svensk sjörätt / Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund (Jure, 2015. 391 s.)

Webster, Thomas H.: Handbook of ICC arbitration : commentary, precedents, materials / Thomas H. Webster, Michael W. Bühler (3. ed. London : Sweet & Maxwell, 2014. 974 s.)

Wejedal, Sebastian: Advokatens roll : om ändamålsenlig rollfördelning, i mål om tvångsvård av barn / Sebastian Wejedal, Allison Östlund (Santérus Academic Press. 177 s.)

200 frågor och svar om entreprenadjuridik (Svensk byggtjänst. 151 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons