search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Mentorprogrammet Ruben öppet för nya ansökningar

”Ruben – mentorskap i grupp” är ett mentorprogram som arrangeras av Hilda-nätverket i regi av Sveriges advokatsamfund.

Projektet vänder sig till kvinnliga och manliga jurister inom advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen, och har som övergripande mål att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare.

Mentorerna är framstående advokater/delägare, domstolschefer och andra chefer för statsförvaltningen m.m.

Projektet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och pågår under cirka nio månader.

Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2016.

Advokatdagarna 27–28 oktober 2016 på Grand Hôtel i Stockholm

Årets konferens innehåller sex parallella seminariespår och ett 40-tal föreläsningar. Huvudtalare är chefs-JO Elisabet Fura och Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog. Årets artist vid banketten är Orup. I årets program har antalet seminarier inom humanjuridik utökats.

Årets ämnesområden är:

  • Process & Skiljedom
  • Affärsjuridik
  • Humanjuridik
  • Brottmål
  • Offentlig rätt
  • Advokatverksamhet

Advokatdagarna är årets största mötesplats för alla Sveriges advokater och biträdande jurister. Konferensen erbjuder en blandning av ett stort antal aktuella seminarier och kollegialt umgänge. Advokatdagarna motsvarar 12 fortbildningstimmar.

Torsdagen 27 oktober är det bankett i Vinterträdgården med underhållning av Orup. Advokatsamfundet bjuder liksom tidigare år på cocktail och mingel utan extra kostnad dagen före konferensen, onsdagen den 26 oktober kl. 18–20, på Advokatsamfundet.

Konferensen vänder sig till alla advokater och biträdande jurister i Sverige.

Fredrik Schalin har utsetts till domare i Europeiska unionens tribunal

EU:s medlemsstaters regeringar har utsett rådmannen Fredrik Schalin till domare vid Europeiska unionens tribunal.

Regeringen nominerade Fredrik Schalin till tjänsten genom ett regeringsbeslut den 10 mars 2016. Medlemsstaternas regeringar utsåg sedan Schalin i samförstånd.

Fredrik Schalin arbetar sedan 2009 som rådman i Södertörns tingsrätt. Dessförinnan arbetade han som biträdande jurist och sedermera advokat vid Advokatfirman Öberg & Associés AB. Åren 1999–2006 tjänstgjorde han som rättssekreterare vid f.d. svenska domarna Hans Ragnemalms respektive Stig von Bahrs kabinett vid dåvarande EG-domstolen.

Nya domarutnämning

Regeringen har utnämnt lagmannen Charlotte Brokelind att vara hovrättspresident i Göta hovrätt.

Vinge arbetar för mångfald

Vinge fortsätter sitt arbete för mångfald inom juristbranschen. För 14:e året i rad delar man ut stipendier till gymnasiestudenter med invandrarbakgrund för goda studieresultat, civilkurage och satsning på juridikstudier.

Totalt under åren har närmare 160 stipendier delats ut till en summa om cirka 1,5 miljoner kronor.

– Vi har bidragit till att fler med invandrarbakgrund har börjat studera juridik och fortsatt som yrkesverksamma jurister. Det är vi stolta över. Men det är inte tillräckligt. Juristkåren måste spegla den svenska befolkningen. Det är en rättvisefråga och därmed en fråga för hela juristkåren, säger Maria-Pia Hope, vd på Vinge i ett pressmeddelande.

Annons
Annons