search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

ILAC vill verka i fler regioner

ILAC vill utvidga sitt kommande program i Asien. Frågan diskuterades när den internationella juristorganisationen hade sitt årsmöte i Stockholm 19–21 maj.

Idag är vi koncentrerade till Mellanöstern. Vi har haft ett möte med våra asiatiska medlemsorganisationer för att se hur vi kan göra större nytta. I samband med den satsningen kommer nästa årsmöte att vara i Tokyo och värd blir Japan Federation of Bar Associations, säger Agneta Johansson, generalsekreterare i ILAC.

Årsmötet röstade igenom de nya stadgarna som är bättre anpassade till verksamheten. Deltagarna på mötet var också överens om att det är viktigt att fortsätta med de utvärderingsresor som ILAC gör så fort som möjligt efter en konflikt för att ta temperaturen på rättssystemet och se vad som behöver göras.

– Det kan vara svårt att få pengar till dessa resor. Vi diskuterade möjligheterna för att bredda ILAC:s finansiella stöd, så att vi får ett större obundet kapital. Då skulle vi kunna rycka ut utan så lång framförhållning, säger Agneta Johansson.

Deltagarna diskuterade också seminarierna som hölls i samband med årsmötet och som finns återgivna i detta nummer av Advokaten.

– Vi är främst inriktade på insatser i återbyggnadsarbetet efter konflikter, men nu är vi också engagerade i dokumentationscenter i Syrien där inbördeskriget pågår. Våra center har gjort tusentals dokumentationer och de dokument som utfärdas blir godkända i till exempel Tyskland och leder till att familjer kan återförenas. Men även Saudiarabien godtar dem som identitetshandlingar för syrier som vill göra pilgrimsfärden till Mecka.

På årsmötet, där ett 40-tal medlemmar från hela världen deltog, utnämndes amerikanskan Joan Winship till den första kvinnliga ILAC Life Member. Hon har varit generalsekreterare för International Association of Women Judges och är en av ILAC:s grundare.

Advokatsamfundet har representerats av samfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon har varit orga­nisationens kassör och avtackades vid mötet eftersom Rolf Ring från Wallenberginstitutet tar över denna uppgift.

– Vi hade en väldigt trevlig avslutning på årsmötet med en fantastiskt trevlig middag på Advokatsamfundet under Anne Rambergs värdskap, säger Agneta Johansson.

ILAC:s styrelse består av fem medlemmar som valdes 2015 och sitter ett år till.

  • President Elizabeth Howe, före detta Crown Prosecutor från Storbritannien. 
  • Juan Bennazar, advokat från Puerto Rico, representant för Internamerican Bar Association.
  • Raji Sourani, advokat från Gaza, Palestina och chef för Palestinian Centre for Human Rights och också representant för Arab Organisation for Human Rights.
  • Kimitoshi Yabuki, advokat från Tokyo, representant för Japan Federation of Bar Associations.
  • Rolf Ring, Deputy Director och administrativ chef på Raoul Wallenberg-institutet i Lund, Sverige.
Mats Cato
Annons
Annons