search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Historik

År 1766 antogs världens första tryckfrihetsförordning av riksdagen. Samtidigt upphävdes systemet med censur, förhandsgranskning av skrifter och krav på tillstånd för tryckning. Redan i tryckfrihetsförordningen från 1766 fanns principen om rätten att få ta del av allmänna handlingar. Tryckfriheten reducerades åter under 1700-talets senare del, men vann nytt fäste i början på 1800-talet, efter 1809 års statsvälvning då kung Gustav IV Adolf avsattes. En av målsättningarna med kuppen var att återställa tryckfriheten. År 1812 tillkom en ny tryckfrihetsförordning som gällde tills vi fick vår nuvarande TF 1949.

Källa: En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet av Wiweka Warnling-Nerep och Hedvig Bernitz

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons