search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

En strimma hopp i Syrien

Civila organisationer i Syrien spelar en viktig roll för att förebygga brott mot mänskliga rättigheter. Två av dem presenterade sig på ett ILAC-seminarium i Stockholm.

Fem år av intensiva väpnade konflikter har lett till ett fullständigt sammanbrott för de rättsliga institutionerna i Syrien. Nu pågår en maktkamp om vem som ska skipa rättvisa och vilken lag som ska gälla. En grupp syriska domare, som har bildat Fria domstolsrådet Syrien, är helt inriktad på att fylla detta legala vakuum genom att erbjuda sina tjänster till människor i områden som kontrolleras av oppositionen. I dessa områden arbetar också organisationen Syrian Legal Development Programme, SLDP, för att främja mänskliga rättigheter och lägga grunden för en utveckling mot en rättsstat.

För att belysa den rättsliga situationen i Syrien hade ILAC, International Legal Assistance Consortium, i samband med sitt årsmöte arrangerat ett seminarium i Stockholm den 19 maj. I panelen fanns Khaled Shihab Al Din, syrisk domare som är involverad i ILAC:s program i Syrien, och Ibrahim Olabi, grundare av SLDP. 

– Vår första domstol öppnade för två dagar sedan i Atamah Camp vid turkiska gränsen. Den specialiserar sig på civilrätt baserad på syrisk lagstiftning, berättade Khaled Shihab Al Din.

Han var den första syriska domaren som hoppade av och flydde landet. Nu har han återvänt till Syrien och arbetar i regionen Idlib vid turkiska gränsen.

Khaled Shihab Al Din, som också är verksam i Free Syrian Workers in State Institutions, berättade att det finns två olika rättssystem i Syrien i dag. Fria domstolsrådet i Syrien fortsätter att praktisera syrisk lag. Men i många områden utanför regimens kontroll används gamla sociala sedvänjor och de som praktiserar lagen saknar utbildning.

– Många syrier förknippar den syriska lagstiftningen med regimen, men det är fel. Den tillkom på 50-talet innan familjen Al Assad tog över makten, sa Khaled Shihab Al Din.

Förutom att bygga upp öar av stabilitet med civila domstolar inne i de områden som kontrolleras av oppositionen utbildar Fria domstolsrådet i Syrien poliser och bedriver legala center där människor får hjälp med administrativa frågor. Till exempel kan man få en lagfart, en legitimation eller registrera ett nyfött barn.

– Vi tror att det är sätt för oss att få samhället att acceptera normala och passande domstolar och skapa effektiva rättegångar i de befriade områdena, sa Khaled Shihab Al Din.

Den moderata oppositionen i Syrien stödjer organisationen, men det finns många motståndare. Regimen har bombat organisationens byggnader och extrema jihadistgrupper är fientligt inställda och vill ersätta domarna med sina egna snabbutbildade sharia-domare.

– Vi har varit tvungna att flytta vår verksamhet för att säkerställa att vi inte förlorar människors legala rättigheter för framtiden, sa Khaled Shihab Al Din.

Ibrahim Olabi, som leder Syrian Legal Development Programme, berättade att hans organisation sedan 2013 producerar radio- och videoinslag i en kampanj för att hjälpa syriska rebeller att förebygga brott mot mänskliga rättigheter. Programmen sänds ut från syriska radio- och tv-stationer som täcker Aleppo, Idlib, Hamas förorter och Al-Hasaka. Organisationen består av forskare, advokater, lärare och mänskliga rättigheter-aktivister. SLDP bygger bland annat på Genèvekonventionen och islamisk lag och har tagits fram med hjälp från UNICEF, Amnesty International och Geneva Call.

Ibrahim Olabi anser att hela det internationella rättssystemet har hamnat i en kris eftersom FN:s säkerhetsråd inte har agerat i Syrien trots grova och väldokumenterade överträdelser av den internationella rätten.

– När den internationella rätten hamnar i en kris hamnar också den internationella straffrätten i kris. Eftersom det inte finns någon mekanism för att utkräva ansvar. På ena sidan har vi dokumentationen av brott och förövare och på den andra sidan finns absolut ingen som utkräver ansvar. Då hamnar även folkrätten i kris eftersom staters suveränitet främjas mer än mänskliga rättigheter och andra humanitära principer. Och när alla dessa legala system befinner sig i kris påverkar det oss alla, sa Ibrahim Olabi.

Han menar att det är för sent för en politisk lösning i Syrien och uppmanade i stället ILAC:s medlemmar att uppmana sina respektive regeringar att följa internationell rätt och tala om vad som är illegalt i inbördeskriget i Syrien.

– Ni kan också använda era egna domstolar. När vi ser ett brott bör vi beivra det. Era länder bör inte ge förövarna amnesti och jag är väldigt stolt över att vara i Sverige som har utövat sina universella rättigheter att lagföra några förövare och fler väntar, sa Ibrahim Olabi.

Ibrahim Olabi uppmanade också ILAC:s medlemmar att engagera sig i de ideella organisationerna som arbetar i Syrien och stödja deras kapacitet.

– Syrier i områden som kontrolleras av oppositionen vet att det kunde ha varit mycket värre utan de civila organisationerna, sa han.

Enligt den senaste beräkningen finns 1 000 syriska civila organisationer som arbetar från grannländerna och i Syrien med en rad olika frågor, bland annat driver de en stor del av landets sjukhus, skolor och domstolar.

– Det civila samhället i Syrien är ert främsta skydd mot extremism. Människor som riskerar sitt liv för att upprätthålla lagen och motsätta sig alla typer av åsikter som inte är förenliga med våra samhällen. De är väl värda att få stöd och de är värdiga partners, sa Ibrahim Olabi.

Sally Longworth, folkrättsjurist på Försvarshögskolans folkrättscentrum, var moderator och Richard Sannerholm, ansvarig för rättsstatsprogrammet på Folke Bernadotte Academy, var kommentator på seminariet. Han konstaterade att problemen i Syrien är en del av en global trend med allt hårdare konkurrens mellan idéer och värderingar.

– Det får följder för hur vi kan hantera reformer och främjande av rättssäkerhet. Vi möter hårt motstånd från vissa länder och regioner. Bidragsgivare och implementerade institutioner kan inte skygga för att det finns en direkt attack mot dem, sa Richard Sannerholm.

Han gav några exempel på erfarenheter från Folke Bernadotte Academys arbete för att främja rättssäkerhet och demokratisk utveckling i konfliktdrabbade länder.

– Ett viktigt budskap är att strävan efter rättssäkerhet är en strävan mot ett politiskt mål. Det kräver i slutändan att de som har makt går med på att underkasta sig samma regler som de som inte har så mycket makt, sa Richard Sannerholm.

Mats Cato
Annons
Annons