search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundets webbplatser får ny form

Nu lanseras nya versioner av Advokatsamfundets webbplatser.

De nya webbsidorna har en ny, luftigare form och en ändrad innehållsstruktur. Menyer och funktioner har annan utformning. Sökmöjligheterna på de nya webbplatserna är avsevärt förbättrade och gör det enkelt att snabbt hitta rätt information. Syftet med den nya utformningen är att göra webbsidorna tydligare och användbarare.

Allt innehåll från de tidigare webbplatserna finns kvar, men återfinns på andra ställen på webbsidorna.

Den största skillnaden är att Advokatnätet försvinner som egen webbplats. Innehållet och funktionerna från Advokatnätet har flyttats in till Advokatsamfundets huvudwebbplats. Användar-id och lösenord vid inloggning är desamma som hittills, men sidorna där man ändrar uppgifter i matrikeln och i uppdragslistorna för domstolsförordnanden och ser uppgifter om sina kurser finner man i fortsättningen under rubriken Mina sidor i toppmenyn.

En viktig nyhet är att webbsidornas utseende anpassar sig beroende på om man ser dem i en vanlig dator med stor skärm, på en läsplatta eller i en mobiltelefon.

Tidskriften Advokaten kan numera läsas dels i form av webbartiklar på webben, dels som blädderbar tidning på skärmen.

Nu lanseras också en helt ny webbplats som vänder sig till den rättssökande allmänheten: Advokatjouren – en webbplats där allmänheten får information om advokater och advokattjänster och kan få hjälp med att hitta rätt advokat. Den innehåller sökfunktioner för att hitta rätt advokat i Sverige och Europa. Advokatjouren ger råd vad man ska tänka på inför mötet med en advokat. Vidare finns upplysningar om advokatens skyldigheter och vad en klient kan göra vid missnöje med advokatens utförande av uppdraget. På Advokatjouren finns också artiklar om vardags­juridik. Från och med i höst kommer den också att innehålla en möjlighet att ställa frågor till advokat inom ett flertal områden. Advokatjouren kommer även att kompletteras med ytterligare innehåll. På Advokatjouren finns även information om olika projekt som Advokatsamfundet driver. Till exempel kommer det att några gånger under hösten att anordnas öppet hus på Advokatsamfundets kansli, för asylsökande och dem som har fått uppehållstillstånd, i syfte att lämna information om asylfrågor med mera. Advokatsamfundet kommer också att starta med en månatlig kostnadsfri föreläsningsserie i aktuella rättspolitiska frågor, dit allmänheten är inbjuden.

Annons
Annons