search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 5 2016 Årgång 82
Nr 5 2016 Årgång 82

Fokus

Tryckfrihets-förordningen – en 250-årsjubilar under press

Publicister, journalister, jurister och andra experter är eniga om att den 250-åriga lagstiftningen står sig bra, men att det finns en del små skavanker och allvarliga problem. En utmaning i dag är det utbredda näthat som journalister och publicister utsätts för. ­Självcensur riskerar att begränsa den seriösa samhällsdebatten.

Läs mer

Ledare

Oberoende och grävande journalistik är en oumbärlig komponent i en demokrati

Sveriges har världens äldsta (om än med visst avbrott) och, i konkurrens med USA, förmodligen världens mest generösa... Läs mer

Gästkrönika

Har svenska politiker tillräckligt lite och tillräckligt mycket fantasi?

Den som saknar förmåga att föreställa sig tillvaron annorlunda än den i dag är, saknar också förmåga att rusta sig för... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

Försvarare, förena er

Åklagarmyndigheten har under en längre tid drivit frågan om den dåliga stämningen i rättssalarna. Startskottet var en... Läs mer

P.S. Chefredaktören har ordet

Pigg men inte ohotad jubilar

Trots att samhället förändrats i grunden så gäller flera av principerna i 1766 års tryckfrihetsförordning ännu i dag. Det är en pigg och relativt kry 250-årsjubilar kan det noteras. Men allt är långt ifrån sol och en evigt blå himmel.

Ett teknikskifte som påverkar tryckfriheten är internets födelse. Internets framväxt har lett till en symbios mellan de tryckta medierna och nätet, på gott och ont. Nättroll och näthat är ord som vi fått lära oss under senare år. Ett hat som drabbar dem som arbetar både med tryckta medier och nät­publikationer och som har lett till självcensur. De återkommande kränkningarna av privatpersoner som publicerar kränkande uppgifter om personer på internet leder till krav på stärkt integritetsskydd och inskränkningar i TF.

0ch riktas blicken utanför Sveriges gränser tonar en mörk bild fram där pressfriheten utmanas runt om i världen. Värst är det i Eritrea och Nordkorea. Men avsevärda inskränkningar har även skett i flera europeiska länder på senare tid.

Chefredaktör

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post