search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande.

R-2016/0008 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

R-2016/0009 Promemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)

R-2016/0010 Betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109)

R-2016/0088 Departementspromemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)

R-2016/0128 Betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103)

R-2016/0255 Rapport Schabloniserad ersättning i barnskador

R-2016/0444 Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

R-2016/0473 Promemorian Avdragsrätt vid representation

R-2016/0474 Betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7)

R-2016/0554 Promemorian Anvisade elavtal

R-2016/0668 Promemorian Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

Annons
Annons
Annons