search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater som bidrar

Advokatkåren, samhällsutvecklingen och inte minst den ekonomiska tillväxten är intimt sammantvinnade. Det märks tydligt just nu när viktiga delar av ekonomin går på högvarv med bland annat börsintroduktioner och stor efterfrågan på andra transaktions- och kapitalmarknadstjänster. Som en direkt följd av det gynnsamma företagsklimatet råder det bråda dagar på de affärsjuridiska advokatbyråerna. Samtidigt ser man också hur marknaden och efterfrågan på nya advokattjänster förändras i takt med att samhället utvecklas. Läs mer i detta nummer om hur man på de affärsjuridiska byråerna ser på dagens spännande trender och tendenser.

Även i andra delar av samhället bidrar advokater till dagens och morgondagens samhällsutveckling. Läs om advokat Johan Bojs, en av alla advokater som är fadder för ensamkommande inom Advokatsamfundets fadderprojekt. Det finns också advokatbyråer som engagerar sig för att hjälpa utländska akademiker in på den svenska arbetsmarknaden.

Alla de nämnda är goda exempel på hur advokater bidrar till samhällsbyggandet på olika områden.

 

Tom Knutson