search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Percy Barnevik: ”Möteskulturen sprider sig som en pest”

Undvik långa ofokuserade möten, decentralisera, acceptera misstag och var tillgänglig. Det är några av ingredienserna i ett bra ledarskap, enligt näringslivsprofilen Percy Barnevik.

Efter 50 år som företagsledare skrev Percy Barnevik 2015 en bok om ledarskap. Han hade en känsla av att produktiviteten var låg hos många av landets ledare.

– Det beror bland annat på att en möteskultur sprider sig som en pest i Sverige. Det är vanligt med många, långa, ofokuserade möten med många deltagare som inte borde vara där, utan som borde sitta och jobba i stället. En del chefer i offentlig sektor har sagt till mig att de tillbringar 90 procent av sin vakna tid i möten. Det innebär att de knappt utför något eget arbete alls. Det är en ganska skrämmande bild, sade Percy Barnevik under en lunchföreläsning om ledarskap och bistånd på Advokatsamfundet i mitten på april.

Han tillade att möten även fungerar som en ”ansvarsupplösare”.

– Individer som inte vågar sticka ut nacken och ta eget ansvar gömmer sig gärna bakom fraser som ”mötet har beslutat”. Men vem är mötet?

Percy Barnevik berättade att han under hela sin karriär har varit besatt av att decentralisera och att han har en stor tilltro till individens inneboende styrka. För att stimulera till initiativ- och risktagande betonade han vikten av att misstag accepteras i en organisations miljö.

– Det bästa är att ta ett initiativ och göra rätt. Näst bäst är att ta ett initiativ och göra fel. Det enda oacceptabla är passivitet. Mina medarbetare brukade förkorta mitt budskap till ”gör vad fan som helst bara du gör något”, sade han till de omkring 80 advokater och biträdande jurister som hade samlats till föreläsningen.

Tillgänglighet är något som, enligt Percy Barnevik, kännetecknar en bra ledare.

– Jag reste mycket men jag använde aldrig ordet bortrest. Inställningen ska vara att ditt kontor är där du råkar befinna dig, sade han.

Han gav också en mängd konkreta och handfasta råd till nuvarande och framtida ledare.

  • Besluta bara en gång. Gå inte tillbaka och älta fattade beslut. Diskussion ska äga rum före beslutet. Efter beslutet gäller bara exekution.
  • Skjut inte upp obehagliga uppgifter, som att avskeda en sympatisk medarbetare. Då förlorar du tid och läget har ofta förvärrats när du väl tar tag i frågan.
  • Vill du klaga på någon vänd dig till personen direkt. Skriv inte brev och e-postmeddelanden om negativa saker. Och skicka absolut inte kopior på klagomålen till andra. Det förgiftar atmosfären i företaget.
  • Koppla av. Sov överallt.

Men det allra viktigaste för en bra ledare är, enligt Percy Barnevik, att ”walk the talk”, det vill säga att uppträda som man predikar att andra ska uppträda.

De senaste 15 åren har Percy Barnevik ägnat huvuddelen av sin tid och sina pengar till kampen mot fattigdomen, särskilt uppbyggnaden av utvecklingsorganisationen Hand in Hand. Organisationen har stöttat och utbildat över en miljon fattiga kvinnor till att bli entreprenörer.

– Jag insåg tidigt att roten till allt ont i u-länderna var den extrema fattigdomen. Den berodde i sin tur på att folk saknade jobb. Därför började vi att träna kvinnorna i att bygga företag underifrån.

Män får gärna arbeta i bolagen, men nästan uteslutande kvinnor får lån och stöd genom Hand in Hand.

– Vi satsar inte på männen därför att de dricker, spelar, är lata och tar inte ansvar.

Totalt har kvinnorna som fått stöd av organisationen startat omkring 1,7 miljoner företag. Företagen har i sin tur skapat 2,5 miljoner jobb, vilket har förbättrat livsvillkoren för fler än 10 miljoner människor.

Läs mer

”Ledarskap, 200 råd” och ”Jag vill förändra världen” av Percy Barnevik

Annons
Annons