search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

Ny regelsamling för advokatverksamheten

Nu har Advokatsamfundets regelsamling Regler för advokatverksamhet reviderats och givits ut i en tredje upplaga.

Den ersätter andra upplagan från 2011. Bestämmelserna i Regler för advokatverksamhet är aktualiserade till februari 2016.

Regler för advokatverksamhet innehåller:

 • Vägledande regler om god advokatsed
 • Stadgar för Sveriges advokatsamfund
 • Regler om advokater i rättegångsbalken
 • Andra lagregler om advokater
 • Bokföringsreglemente
 • Riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater
 • Regler om god advokatsed för europeiska advokater
 • Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper
 • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 6
 • United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers
 • Viktiga referensdokument

Regler för advokatverksamhet sänds med post till alla advokater och biträdande jurister på advokatbyråer. Den kan också beställas via Advokatsamfundets webbplats eller laddas ned som pdf-dokument.