search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2016 om inte annat anges.

Andersson, Mari: Inkomstskattelagen : en kommentar / Mari Andersson, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus (Utg. 2016. Wolters Kluwer. 2 vol. Gula biblioteket)

Asp, Petter: The procedural criminal law cooperation of the EU (Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. 228 s. Juridiska fakultetens skriftserie ; 81)

Bremdal, Patrik: Rätt till medborgarskap? : om de svenska naturalisationsreglerna (Iustus. 124 s.)

Degerfeldt, Peter: Entreprenadrätt : en introduktion till AB 04 / Peter Degerfeldt, Lennart Åhl (Studentlitteratur. 83 s.)

Edmar, Malin: E-handel : en juridisk vägledning (Wolters Kluwer. 178 s.)

Folkrättsliga texter / sammanställd av Said Mahmoudi (4. uppl. Wolters Kluwer. 411 s.)

Ihre, Rolf: Kommersiella sjöfartsavtal (Jure. 399 s.)

Indigenous rights in Scandinavia : autonomous Sami law / edited by Christina Allard and Susann Funderud Skogvang (Farnham, Surrey : Ashgate, 2015. 233 s. Juris diversitas)

Johansson, Jesper: EU-domstolens restriktionsprövning i mål om de grundläggande friheterna och direkta skatter (Jure. 356 s. Diss. Stockholms universitet, 2016)

Liber amicorum Jan Rosén / redaktionskommitté: Gunnar Karnell et al. (eddy.se. 923 s.)

Lundén, Björn: Aktiebolag : skatt, ekonomi och juridik / Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson (23. uppl. Björn Lundén information. 419 s.)

Lundén, Björn: Ideella föreningar / Björn Lundén, Jan Lindblad (9. uppl. Björn Lundén information. 2015. 275 s.)

Martinger, Sven: Juridikordbok : svensk-engelsk fackordbok (6. uppl. Wolters Kluwer. 145 s.)

Nergelius, Joakim: Media law in Sweden (Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2015. 86 s.)

Ny skollag i praktiken : lagen med kommentarer (5. uppl. Svensk facklitteratur, 2015. 358 s.)

Ramberg, Christina: Malmströms Civilrätt / reviderad av Christina Ramberg (24. uppl. Liber. 446 s.)

Skola för kunskap, valfrihet och trygghet? / redaktör: Sverker Scheutz (Iustus. 144 s. Skriftserie / Institutet för utbildningsrätt ; 1)

Stockholm centre for commercial law årsbok. 7 / redaktörer: Antonia Krzymowska, Maria Nääv och Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law. 388 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 26)

Woods, Lorna: Steiner & Woods EU law / Lorna Woods, Philippa Watson (12. ed. Oxford : Oxford Univ. Press, 2014. 721 s.)

Å være advokat / Sigurd Knudtzon, red. (2. utg. Oslo : Universitetsforl. 2015. 532 s.)

Annons
Annons
Annons