search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

Notiser världen

Nyhetsbrev från CCBE

Den senaste utgåvan av CCBE-Info, nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), har publicerats på Advokatsamfundets webb.

Ur innehållet:

 • Ledare av CCBE:s ordförande: ”Meningen med lagen”
 • CCBE-konferens om innovation och advokatyrkets framtid i Paris den 21 oktober
 • Advokatbyråernas framtid
 • Månadens projekt från Europeiska advokatstiftelsen: TRAINAC – brottmålsadvokater har utvärderat tre straffrättsliga EU-direktiv
 • Barcelonadeklarationen protesterar mot franskt förslag om förändringar i straffprocessen som ska förlänga undantagsåtgärder
 • CCBE uttrycker oro över mördade advokater och brott mot advokaters rättigheter i Ukraina
 • Förslag om en europeisk åklagarmyndighet.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 50:

 • CCBE:s ordförande om terrorism kontra humanistiska värderingar och rättssäkerhet i flyktingpolitiken
 • Ordföranden i CCBE:s Access to justice-kommitté om rättvisans framtid
 • Avtal mellan CCBE och American Bar Associations Rule of Law Initiative
 • Den fängslade azerbajdzjanske människorättsadvokaten İntiqam Əliyev, mottagare av CCBE:s människorättspris, har frigivits
 • Europeiska advokatdagen 2016 med tema ”Access to justice”
 • Europeiska advokatstiftelsens projekt i Ukraina
 • Processgarantier i straffprocessen
 • Medlemsundersökning om CCBE:s ID-kort
 • Balans mellan privat- och yrkesliv: en studie inom sju advokatsamfund.

Inbjudan till tennisturnering i Polen

Advokatorganisationer i Katowice bjuder in jurister inom alla yrkeskategorier i Europa att delta i XX Polish Open för jurister, den äldsta tennisturningen i Polen.

Tävlingen äger rum den 20–22 maj 2016 i Śląski-parken i staden Chorzów i södra Polen.

Anmälningsavgift: 65 euro, 45 euro för biträdande jurister

Anmälan och bekräftelse på betald anmälningsavgift skickas senast den 18 maj till zpp.katowice@wp.pl

Frågor om tävlingen kan mejlas till pzarzecki@kancelariazarzecki.pl och maciej.czajkowski@gcmc.pl

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats.

ILAC-möte i Stockholm

Den internationella juristorganisationen ILAC bjuder in alla medlemmar till årsstämma den 19–21 maj. I samband med mötet anordnas ett offentligt seminarium om hur rättsväsendet kan reformeras för att förbygga människorättsbrott. Under mötet hålls ett seminarium och en workshop om situationen i Syrien. Fredagen den 20 maj anordnas ett offentligt seminarium om hur rättsväsendet kan reformeras för att förebygga brott mot mänskliga rättigheter under övergångsperioder. Kontakt: verksamhetschef Per Lagerström, per.lagerstrom@ilac.se

Annons
Annons