search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Domarna till de nya specialdomstolarna är utnämnda

Regeringen har utnämnt domare till Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.

Följande nya domare har utnämnts till Patent- och marknadsdomstolen, som inrättas vid Stockholms tingsrätt:

Ämnesrådet Alexander Ramsay, föredraganden Daniel Severinsson, justitiesekreteraren Maria Bruder, patentrådet Jeanette Bäckvall samt advokaterna Peter Adamsson och Ylva Aversten har utsetts till nya rådmän.

Patentrådet och tillika vice ordföranden Stefan Svahn och patentråden Yvonne Siösteen, Heléne Eliasson och Patrik Rydman har utnämnt till nya patentråd.

Följande nya domare har utnämnts till Patent- och marknadsöverdomstolen, som inrättas vid avdelning 2 i Svea hovrätt:

Per Carlsson, som i dag är ordförande i Marknadsdomstolen, och Peter Strömberg, som i dag är ordförande i Patentbesvärsrätten, har utnämnt till hovrättslagmän.

Patentråden Anders Brinkman och Marianne Bratsberg har utnämnts till nya patentråd.

Rådmannen Göran Söderström, kammarrättsrådet Eva Edwardsson och ämnesrådet Adrian Engman har utnämnts till hovrättsråd.

Regeringen har dessutom utnämnt chefsrådmannen Johan Kvart att vara lagman vid Göteborgs tingsrätt.

Chefsrådmannen Niclas Johannisson har utnämnts till chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.

Rådmannen Åsa Bokström, justitiesekreteraren Charlotte Edvardsson, föredraganden Thomas Hedstrand och rådmannen Lars Olsson har utnämnts till hovrättsråd i Svea hovrätt.

Konferens om barnmisshandel och omsorgssvikt

Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt (NFBO) anordnar en konferens om barnmisshandel och omsorgssvikt i Folkets hus i Stockholm den 22–25 maj.

Bland huvudtalarna finns kammaråklagarna Alexandra Bopp och Daniel Suneson.

Konferensen öppnas officiellt måndagen den 23 maj av drottning Silvia och barnminister Åsa Regnér.

Stockholm Criminology Symposium

Den 14–16 juni anordnas The Stockholm Criminology Symposium i City Conference Center på Norra Latin i Stockholm.

Advokatdagarna 2016

Nästa upplaga av Advokatdagarna genomförs den 27–28 oktober 2016 – boka datumen i din kalender. Liksom tidigare år hålls Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm. Som alltid blir det ett innehållsrikt och mycket aktuellt program.