search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen uppmanas vidta åtgärder för svartlistad advokat

En svensk advokat har förts upp på det amerikanska finansdepartementets sanktionslista. Sveriges advokatsamfund uppmanar nu regeringen att skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder för att han ska strykas från listan.

Den 22 december fördes advokat Sven A. Olsson upp på den så kallade OFAC-listan, som används av den amerikanska regeringen för att sätta politisk press på Ryssland i Ukrainakonflikten. Företag och individer som USA, på oklara grunder, anser har kopplingar till Rysslands president Vladimir Putin förs, utan att höras, upp på listan.

Sven A. Olsson har haft uppdrag för ryska klienter, som redan tidigare har förts upp på listan. Hans uppdrag har varit att företräda bolagen med rådgivning och som styrelseledamot. Efter att bolagen förts upp på sanktionslistan har Olssons uppdrag i huvudsak bestått i att under ordnade former avveckla verksamheterna.

Sanktionslistningen har i flera hänseenden fått allvarliga konsekvenser för advokat Sven A. Olsson och hans klienter, skriver Advokatsamfundet i ett brev till regeringen.

Svenska banker har bland annat meddelat bolag där Olsson är styrelseledamot, att de inte kan ha kvar bolagen som kund så länge Olsson kvarstår i styrelsen. För att undvika att klientbolag skadas har Olsson tvingats lämna berörda styrelser.

Advokatsamfundet begär att regeringen verkar för att advokat Sven A. Olsson omgående avregistreras från OFAC-listan, och skyndsamt vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att svenska finansiella institutioner, utan svensk rättsgrund, vidtar åtgärder för att verkställa politiska beslut mot svenska medborgare fattade av utländsk mark. Advokatsamfundet har även skickat brevet till International Bar Association.