search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Kritik mot ändringar i EU-direktiv

Advokatsamfundet anser att det finns brister i EU-kommissionens förslag till ändringar i direktivet om automatiskt informationsbyte i fråga om beskattning. Advokatsamfundet har genom en remiss yttrat sig över kommissionens förslag till ändringar i direktivet rörande automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning. Advokatsamfundet anser att förslaget till ändringar i direktivet brister i vissa hänseenden och att vissa frågor bör analyseras ytterligare under den fortsatta beredningen av direktivet.

”Vissa begrepp är så otydligt formulerade att det inte går att göra en rättssäker tolkning av innebörden som når upp till de krav på tydlighet, transparens och förutsägbarhet som rimligen måste kunna ställas. Advokatsamfundet kan därför inte ställa sig bakom de kompletterande ändringsförslagen avseende multinationella företagsgrupper i nu förevarande form”, står det i remissyttrandet.

Skärpt straffrättslig lagstiftning föreslås

Regeringen föreslår att den straffrättsliga lagstiftningen skärps för att organiserad brottslighet bättre ska kunna motverkas. Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att bekämpa organiserad brottslighet. Regeringen föreslår bland annat att försök, förberedelse och stämpling till allvarliga brott ska kriminaliseras i större utsträckning än i dag.

Anne Ramberg läste upp flyktingberättelse

Den 25 februari läste Anne Ramberg och en rad andra personer som har engagerat sig i flyktingfrågan upp flyktingberättelser i Målarsalen på Dramaten. Berättelserna kom till i samband med journalisten Sîlan Diljens radiodokumentär om sin flykt från Kurdistan till Sverige som fyraåring. Efter att dokumentären sänts 2013 berättades flera hundra personliga flyktingberättelser under hashtagen #minflykt i olika sociala medier. Det var vissa av dessa berättelser som lästes upp. Andra som läste upp berättelser var författaren, psykologen och förintelseöverlevaren Hédi Fried och rikspolischefen Dan Eliasson.

DN-reportage med Anne Ramberg

I Dagens Nyheter den 20 mars beskrevs hur nationalismen sprider sig på Östermalm i Stockholm och hur stödet för Sverigedemokraterna växer. Anne Ramberg intervjuades och sa: ”Offentligheten genomgår en otäck utveckling. Tankarna går till 1930-talet.” Ramberg konstaterade att det som det som var otänkbart att säga för två månader sedan nu är möjligt.

Hunden Knut och hans värld

Nyligen hämtades den dansk-svenska gårdshundvalpen Knut av redaktörens familj från en kennel i Roslagen. I sitt nya hem i lantliga Tungelsta på Södertörn några mil söder om Stockholm har Knut på kort tid gjort sig hemmastadd, väckt de mest anmärkningsvärda och varma känslor till liv hos såväl äldre som yngre medlemmar av familjen. Att se en hundvalp ta sig an världen är en sällsam upplevelse. Med till synes outsäglig energi och nyfikenhet springer, skuttar och hoppar Knut över stock och sten i skog och över marker. Ibland blir det lite galet, men på det hela taget blir han klokare för var dag. Med en oräddhet och nyfikenhet tar han sig an nya främmande element som hästar, barnvagnar och joggare.

Det påminner en hel del om hur det är när redaktionen skapar ett nytt nummer av tidskriften från ax till limpa. Med hjälp av alla våra läsare får vi idéer, uppslag och med entusiasm och nyfikenhet tar sig redaktörerna an den ständigt föränderliga och djupt fascinerande omvärlden. Som i detta nummer där vi uppmärksammar något som många önskat länge: att barnkonventionen ska bli en del av svensk lag.