search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Före detta KTH-student utmanar traditionellt bistånd

Parallellt med studierna på KTH grundade Malin Cronqvist 2010 Help to Help, en organisation som genom så kallad crowdfunding finansierar tanzaniska studenters högskoleavgifter.

I början på mars gästades Hildary-lunchen av Malin Cronqvist. Hon berättade att det var i samband med att hon arbetade som volontär på ett vandrarhem i byn Matema, 30 timmars bussfärd från Tanzanias största stad Dar es Salaam, som hon på allvar började ifrågasätta hur biståndet fungerar.

– Det blev uppenbart att Tanzania är ett av världens fattigaste länder, trots att det är ett av de länder i världen som har fått mest bistånd. Använder vi biståndet till att skicka en läkare kan den personen bota några hundra personer. Utbildar vi i stället en läkare kan han eller hon bota tusentals människor, sade Malin Cronqvist.

I Matema träffade hon många ambitiösa ungdomar som hade gått ut gymnasiet och ville, men av ekonomiska skäl inte kunde, studera vidare. Högskoleavgiften, som motsvarar 6 000–10 000 kronor, blev för hög.

För att göra det möjligt för ungdomarna att läsa på högskolan och på sikt bidra till att bygga upp sitt land startade Malin Cronqvist organisationen Help to Help 2010. Med hjälp av crowdfunding samlar organisationen in pengar till högskoleavgiften.

På organisationens hemsida får potentiella bidragsgivare – både företag och privatpersoner – en presentation av studenternas bakgrund och framtidsambitioner. Givarna bidrar med alltifrån 30 kronor till en halv miljon kronor.

– Tanken med crowdfunding är att man ska kunna bidra med så mycket man vill, sade Malin Cronqvist.

Hittills har 68 studenter fått sin skolavgift betald genom ett stipendium som finansieras av organisationen. En fjärdedel av dem som får stipendiet utbildar sig till ingenjörer, en fjärdedel ska arbeta inom vården, en fjärdedel inom utbildningssektorn och en fjärdedel studerar övriga ämnen, där bland annat juridik och företagsekonomi ingår.

– Vi hjälper personer som är finansiellt behövande, som har goda betyg och som talar bra engelska, så att vi kan kommunicera med varandra. Det är också viktigt att studenterna har en vilja att använda sin utbildning till något konkret. Hjälpen ska inte stanna vid dem som blir utvalda. Vi väljer ut dem som vi tror har störst chans att i sin tur hjälpa andra – samhället i stort, näringslivet, sade Malin Cronqvist.

Till hösten är målsättningen att organisationen ska finansiera hundra studenters högskoleavgifter. Ambitionen är även att inom kort starta verksamhet i ytterligare ett land.

– Vi får mejl från såväl studenter och privatpersoner som företag och organisationer i Zambia, Uganda och Kenya som efterfrågar hjälp till självhjälp. När tillväxten i de här länderna ökar växer näringslivets efterfrågan på rätt kompetens, sade Malin Cronqvist.

Crowdfunding

Crowdfunding kallas även folkfinansiering eller gräsrotsfinansiering. Globalt omsätter branschen över 20 miljarder kronor per år.

Genom donationsbaserad crowdfunding donerar personer och företag pengar i utbyte mot känslan av att bidra till något som de anser är viktigt.

Källa: TT