search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Digitala bevis skapar problem i domstolarna

Jonas Ekfeldt är doktorand i rättsinformatik vid juridiska institutionen på Stockholms universitet. I sin framlagda doktorsavhandling Om informationstekniskt bevis identifierar han omfattande problem med digitala bevis i domstolarna.

I takt med att samhället digitaliseras blir elektroniska eller digitala bevis allt vanligare, bland annat i domstolarna. Men det är inte klarlagt hur bevisen ska hanteras och bedömas.

– Ett problem med så kallade elektroniska eller digitala bevis är att lagstiftaren inte har försett våra domare med några ändamålsenliga verktyg för bevisningens bedömning. Tiden har till viss del stått still i lagstiftningshänseende medan utvecklingen har rullat på i samhället utanför. Bevisningen kan dessutom vara mycket tekniskt komplex. För att kunna bedöma värdet av sådan bevisning måste det finnas en förståelse för dess sammansättning och felkällor. Utan sådan kunskap ökar risken för att våra domare inte klarar av att värdera den på ett fullvärdigt sätt, säger Jonas Ekfeldt.

Enligt Jonas Ekfeldt behövs mer kunskap i ämnet.

– Vi bör se till att våra domare får det stöd och den kunskap som krävs för att kunna hantera även sådan här bevisning. I förlängningen handlar det om att upprätthålla förtroendet för våra domstolar, säger han.

Jonas Ekfeldt var från 1990-talet och framåt verksam som internationellt uppmärksammad musikproducent och sångare.