search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 2 2016 årgång 82
Nr 2 2016 årgång 82

Fokus

Med förhöret som arbetsredskap

Många rättegångar avgörs av hur det går i vittnesförhöret. Förhörstekniken är därför kanske advokatens viktigaste arbetsredskap. Men svenska advokater har fortfarande mycket att lära av sina amerikanska och brittiska kolleger när det gäller att hålla förhör.

Läs mer

Ledare

Om styrkans övermod och rättssamhällets anspråk

Denna lista har tillkommit för att sätta politisk press på Putin i anledning av Ukrainakrisen. Bolag och individer som... Läs mer

Gästkrönika

Trender och tendenser i USA:s rättsväsende

Det sägs ju att amerikaner är ”litigous”, det vill säga benägna att med ett ”I’ll sue you”-hot ta kontakt med advokat... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Kaizen och konsten att förhöra vittnen

I alla yrken går det att förkovra sig och vässa sina skickligheter. Inom advokatyrket ställs ständigt flera olika förmågor på prov. För många advokater är förmågan att förhöra vittnen en av de centrala delarna av yrkesutövningen. Det tar tid att bli en mästare i denna konst. Den advokat som rätt kan hantera tekniken har ett stort försprång gentemot såväl rättens andra aktörer som andra advokatkolleger. I detta nummer av tidskriften berättar advokater, åklagare och domare om sina erfarenheter, fallgropar och om vad som förenar de som är skickligast på att förhöra vittnen. En av de advokater som är omvittnat skicklig i rätten är Advokatsamfundets tidigare ordförande Tomas Nilsson (bilden) som porträtteras i det första av tidskriftens nya serie med spännande profiler i rättssamhället. 

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post