search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Spaning mot ett händelserikt år

Midvintertid råder och vi är i årets början; tid att blicka framåt. Vad väntar? Redan nu går det att konstatera att på 2016 års agenda saknas det inte händelser som påverkar vårt samhälle och den svenska advokatkåren direkt eller indirekt.

Kriget i Syrien och oron i stora delar av världen lär inte upphöra inom överskådlig tid. Och inte heller migrationsströmmarna. Samtidigt har EU inte visat sig vara redo att hantera migrations- och flyktingfrågor på ett solidariskt sätt. Till bilden hör att i år väntar val i Storbritannien om man ska vara kvar i EU. Ett Brexit kan vara början till slutet för EU varnar många. I år väntar även presidentval i USA.

Även inom Sveriges gränser saknas inte viktiga händelser. Tryckfrihetsförordningen firar 250 år. Svensk Juristtidning fyller 100 år, grattis kära kusin! Den nya hållbarhetslagen ska börja gälla. Advokatkåren möter tre nya domstolar. Två nya patent- och marknadsdomstolar samt en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga europeiska patentdomstolen inrättas i Stockholm (läs mer i fokus). Allt är det händelser som direkt eller indirekt påverkar de svenska advokaterna. 2016 ser ut att bli försiktigt uttryckt, spännande.

Tom Knutson