search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Tre typer av patent

*Nationella patent söks och beviljas av patentverket i respektive land – i Sverige av PRV. Vid tvister vänder man sig till nationella domstolar. I Sverige handläggs tvisterna i dag av Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt. Framöver ska tvisterna handläggas i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen i Stockholm.

*Ansökan om ett klassiskt europeiskt patent lämnas in till det europeiska patentverket. När patentet har beviljats ska det mot en avgift registreras hos patentverken i samtliga länder där det ska gälla. Patenten blir nationella patent i respektive land och behandlas som sådana även processmässigt. Patenttvister löses nationellt eller i den enhetliga europeiska domstolen.

*Ansökan om att begära enhetlig verkan av ett europeiskt patent lämnas in och bedöms av det europeiska patentverket. Ett patent som ges enhetlig verkan kommer att ge ett patentskydd som gäller i princip hela EU. Tvister som rör patent med enhetlig verkan kan endast lösas i den enhetliga europeiska patentdomstolen. Årsavgiften för det enhetliga patentskyddet kommer att motsvara summan av dagens nationella årsavgifter i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna.

*Ett patent ger normalt skydd i 20 år. För ­läkemedel kan patentskyddet förlängas i fem år till 25 år.

Annons
Annons