search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Sverige och EU har ett ansvar att inte blunda för utvecklingen i Turkiet”

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson och juristen Evin Cetin beklagar i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet att EU har träffat en överenskommelse med Turkiet om flyktingströmmarna från Syrien – utan att ställa krav på att mänskliga rättigheter respekteras i Turkiet.

Bengt Ivarsson och Evin Cetin fördömer det brutala mordet på den turkiska advokaten Tahir Elçi i slutet på november. Tahir Elçi var ordförande i advokatsamfundet i staden Diyarbakır och människorättsjurist som bland annat arbetade för att fredsförhandlingarna mellan kurdiska PKK och den turkiska regeringen skulle återupptas.

Samma dag som Tahir Elçi mördades greps chefredaktören för Turkiets äldsta tidning Cumhuriyet, Can Dündar, och en av tidningens reportrar. Journalisterna ska nu ställas inför rätta för att ha rapporterat om turkiska vapenleveranser till kriget i Syrien, skriver Ivarsson och Cetin.

”Sverige och EU har ett tydligt ansvar att inte kompromissa bort eller blunda för den mycket allvarliga utvecklingen i Turkiet där grundläggande mänskliga rättigheter som yttrande- och pressfriheten är hotade. Det är ett hot mot demokratin om advokater, MR-aktivister och journalister inte får utföra sitt yrke utan risk för repressalier. Det är därför ytterst beklagligt att EU träffat en överenskommelse med Turkiet angående flyktingströmmarna från Syrien utan att ställa krav på att mänskliga rättigheter respekteras även i Turkiet”, skriver Ivarsson och Cetin.

Annons
Annons