search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt självklara val

Det var aldrig någon tvekan om att det var i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt de nya patent- och marknadsdomstolarna skulle inrättas. 

Vid Stockholms tingsrätt finns redan en stor erfarenhet av att handlägga patentmål och immaterialrättsliga mål. Hälften av alla immaterialrättsliga mål och samtliga patentmål i landet avgörs redan här. Tingsrätten är indelad i fem avdelningar. Det är vid den femte avdelningen som patentmålen och de immaterialrättsliga målen handläggs. I samband med reformen görs avdelningen om till patent- och marknadsdomstol. Brottmål och tvistemål som nu handläggs på avdelningen ska fördelas ut på de övriga fyra avdelningarna så att avdelningen blir specialiserad på immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt.

Att Svea hovrätt blir andra instans är också ett självklart val. En av hovrättens åtta avdelningar är redan specialavdelning för immaterialrättsliga mål och det är på denna avdelning som överinstansen inrättas. På avdelningen hanteras bland annat också stora tvistemål och klander av skiljedomar.

– Dessa måltyper har starka samband med de komplicerade och omfattande mål som omfattas av reformen. Det innebär därför fördelar att överinstansen inrättas inom denna avdelning, säger Patent- och marknadsöverdomstolens blivande chef Christine Lager.

Till Stockholms tingsrätt väntas så många immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsförings­rättsliga mål att de fyller en hel avdelning. Svea hovrätt som får betydligt färre mål i de berörda målkategorierna anser att en egen avdelning för de berörda målen skulle bli alltför liten och sårbar. Domarna som ska rekryteras till överdomstolen kommer därför även att handlägga bland annat omfattande tvistemål och klander av skiljedomar.

– Det gör att domarna får ett bredare register inom kvalificerad tvistelösning på näringslivets område. Det är berikande när man håller på med immaterialrättsliga och konkurrensrättsliga mål, säger Svea hovrätts president Fredrik Wersäll.

Annons
Annons