search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Regelverk: Patent- och marknadsdomstolarna

Patent- och marknadsdomstolarna kommer att förutom nationell lagstiftning i stor utsträckning tillämpa internationella konventioner och EU-rätt.

Avgörandena i den enhetliga europeiska patentdomstolen ska i första hand grundas på förordningarna om det enhetliga patentskyddet, domstolsavtalet och den europeiska patentkonventionen (EPC).

Annons
Annons