search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

RÅ: Försvarare måste kunna utses även utanför kontorstid

Riksåklagaren Anders Perklev begär att regeringen vidtar åtgärder för att offentliga försvarare ska kunna utses efter kontorstid. Det är i dag endast möjligt i begränsad omfattning.

I en skrivelse till regeringen konstaterar riksåklagaren att det ofta inte är möjligt att utse en försvarare till misstänkta som blir frihetsberövade under kvällar, nätter och helger. Det kan leda till att utredningen blir fördröjd, eftersom en försvarare i allmänhet ska vara närvarande vid det första förhöret. Konsekvensen kan bli att misstänkta är frihetsberövade längre tid än nödvändigt, vilket Anders Perklev tycker är mycket bekymmersamt.

Annons
Annons