search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny webbplats

Advokater är skyldiga att hänvisa till Konsumenttvistnämndens webbplats och även dess postadress på advokatbyråns webbplats, om en sådan finns, och i de allmänna villkor som advokaten använder. Konsumenttvistnämndens webbplats finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Man kan även nå webbplatsen via en knapp på Advokatsamfundets startsida. På webbplatsen får man information om Konsumenttvistnämnden, vilka tvister som prövas, vad som behöver vara uppfyllt för att kunna vända sig till nämnden samt alla kontaktuppgifter till nämnden. Det är en informativ webbplats som är utformad med konsumentintresset för handen.